Ośrodki Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

Zasady korzystania z Ośrodków

Udostępnianie zbiorów regulują:

Zasady korzystania ze zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Zintegrowanego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Ośrodków Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

OINTE - Ośrodki Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej wchodzą w skład struktury organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tworząc ogólnokrajową sieć placówek usytuowanych na terenie strategicznych okręgów kolejowych, mających swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, Tarnowskich Górach, Warszawie i Wrocławiu. 

OINTE w oparciu o oprogramowanie SOWA2, tworzą Zintegrowany System Biblioteczno-Informacyjny, zawierający centralny katalog zbiorów i baz informacyjnych oraz wspólny zbiór kont bibliotecznych. 

Zbiory OINTE są ogólnodostępne dla pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., użytkowników z całego środowiska kolejarskiego oraz uczniów, studentów i innych osób zainteresowanych problematyką kolejową.

 

Katalog centralny on line

Jest to wspólny, zautomatyzowany katalog zbiorów w systemie SOWA2, zawierający informacje o publikacjach wpływających do wszystkich OINTE od 2011 r. 

Zasięg chronologiczny obejmuje wydawnictwa zgromadzone w latach 2010-2000. Katalog centralny jest systematycznie, retrospektywnie uzupełniany.

Katalogi kartkowe

Do 2011 r. opisy katalogowe materiałów bibliotecznych znajdują się w katalogach kartkowych: alfabetycznym, zawierającym karty katalogowe ułożone alfabetycznie według haseł, głównie autorskich i tytułowych oraz rzeczowym, szeregującym opisy według symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Katalogi dostępne są na miejscu w siedzibach poszczególnych OINTE.

 

Lokalizacje Ośrodków Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej