PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do końca 2021 roku ogłoszą postępowania przetargowe na roboty budowlane na łączną kwotę ponad 17 mld zł. Będzie to przede wszystkim zakończenie zadań wynikających z Krajowego Programu Kolejowego na lata 2014 – 2020 oraz rozpoczęcie zadań z Nowej Pespektywy na lata 2021 – 2027.

Realizacja niniejszych zadań zwiększy bezpieczeństwo, usprawni ruch pasażerski i towarowy, skróci czasy przejazdu, ułatwi dostęp do infrastruktury kolejowej oraz przyczyni się do dalszej eliminacji wykluczenia komunikacyjnego.

Mając na uwadze zachowanie ciągłości procesu inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zapewniają, że licząc od dnia dzisiejszego do końca 2021 roku rozpoczęte zostaną procedury wyłaniania firm wykonawczych na realizację co najmniej 60 zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

 • Przebudowa odcinka kolejowego Białystok – Ełk
 • Przebudowa kolejowej obwodnicy Poznania
 • Przebudowa odcinka kolejowego Zduńska Wola Karsznice – Dąbie nad Nerem
 • Przebudowa odcinka kolejowego Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice
 • Przebudowa odcinka kolejowego Będzin – Katowice Szopienice Płd.
 • Przebudowa odcinka kolejowego Tychy – Most Wisła
 • Przebudowa odcinka kolejowego Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa
 • Przebudowa odcinka kolejowego Kościerzyna – Somonino oraz Somonino – Kartuzy
 • Przebudowa odcinka kolejowego Somonino – Gdańsk Osowa
 • Przebudowa stacji Maksymilianowo
 • Przebudowa odcinka kolejowego Wierzchucin – granica województw
 • Przebudowa odcinka kolejowego granica województw – Kościerzyna
 • Przebudowa odcinka kolejowego Giżycko – Kętrzyn
 • Przebudowa odcinka kolejowego Kętrzyn – Korsze
 • Przebudowa stacji Słupsk
 • Przebudowa stacji Zawiercie

Oprócz wyżej wskazanych inwestycji, realizowany będzie szereg zadań polegających m.in. na przebudowie kilku lub kilkunasto kilometrowych odcinków linii kolejowych, na budowie lub przebudowie obiektów inżynieryjnych (takich jak mosty, wiadukty kolejowe i drogowe), poprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami, czy przebudowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Ponadto dla części inwestycji planuje się wyprzedzający zakup materiałów.

Niezależnie od planów inwestycyjnych związanych z Krajowym Programem Kolejowym oraz Nową Pespektywą, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A są gotowe do rozpoczęcia procedur przetargowych na prace inwestycyjne oraz remontowe i utrzymaniowe w zakresie dróg kolejowych, energetyki oraz automatyki kolejowej. Wartość tych prac szacowana jest na kwotę 650 mln zł i obejmie blisko 330 postępowań przetargowych.

Przedstawiona informacja jest kluczowa dla wszystkich podmiotów biorących udział zarówno w procesie inwestycyjnym, jak i remontowo-utrzymaniowym umożliwi bowiem przygotowanie się firm do opracowania właściwej oferty, zaplanowania środków finansowych pod kątem budowania portfeli zamówień oraz sił do realizacji projektów.

Przedstawiona mapa pozwoli sprawdzić lokalizację planowanych zadań inwestycyjnych.