Patronaty i pociągi promocyjne


Zasady udziału Spółki w zewnętrznych wydarzeniach:

Aby wystąpić o patronat, dofinansowanie, udział Zarządu Spółki w radzie programowej lub komitecie honorowym oraz współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych należy:

1. Zapoznać się z regulaminem,

2. Wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

      z dopiskiem „Patronat

    lub podpisany w formie skanu na adres e-mail:

a) patronaty@plk-sa.pl

b) pociagipromocyjne@plk-sa.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:
 

  • V Konferencja „Przejazdy kolejowo – drogowe 2019 – Nowe technologie w budowie, eksploatacji i zarządzaniu bezpieczeństwem”, Organizator: Fundacja ProKolej, 4 marca 2019 r., Warszawa
  • XVI Konferencja pn.: „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, 13-15 marca 2019 r., Wisła
  • XII Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” INFRASZYN 2019, 24-26 kwietnia 2019 r., Zakopane, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu
  • Konferencji infraMOST czyli Mosty w Infrastrukturze Drogowej i Kolejowej, Organizator: Oddział Górnośląskiego Związku Mostowców RP, 16-17 maja 2019 r., Wisła
  • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie, 5-7 czerwca 2019 r., Złoty PotokWykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w poprzednich latach: