Patronaty i pociągi promocyjne


Zasady udziału Spółki w zewnętrznych wydarzeniach:

Aby wystąpić o patronat, dofinansowanie, udział Zarządu Spółki w radzie programowej lub komitecie honorowym oraz współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych należy:

1. Zapoznać się z regulaminem,

2. Wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

      z dopiskiem „Patronat

    lub podpisany w formie skanu na adres e-mail:

a) patronaty@plk-sa.pl

b) pociagipromocyjne@plk-sa.pl

 

 

Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

  • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych”, 18 stycznia 2018 r., Gdańsk, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.
  • XV Konferencji pn.: „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, 14-16 marca 2018 r., Wisła, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei
  • VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018, 11-12 kwietnia 2018 r., Gdańsk, Organizator: Kurier Kolejowy Sp. z o.o. Sp. k.
  • XI Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” INFRASZYN 2018, 18-20 kwietnia 2018 r., Zakopane, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu
  • Kongres Infrastruktury Polskiej, 14 czerwca 2018 r., Warszawa, Organizator: Zespól Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.