Patronaty i pociągi promocyjne


Zasady udziału Spółki w zewnętrznych wydarzeniach:

Aby wystąpić o patronat, dofinansowanie, udział Zarządu Spółki w radzie programowej lub komitecie honorowym oraz współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych należy:

1. Zapoznać się z regulaminem,

2. Wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

      z dopiskiem „Patronat

    lub podpisany w formie skanu na adres e-mail:

a) patronaty@plk-sa.pl

b) pociagipromocyjne@plk-sa.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:
 

 • V Konferencja „Przejazdy kolejowo – drogowe 2019 – Nowe technologie w budowie, eksploatacji i zarządzaniu bezpieczeństwem”, Organizator: Fundacja ProKolej, 4 marca 2019 r., Warszawa
 • XVI Konferencja pn.: „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, 13-15 marca 2019 r., Wisła
 • VII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2019, 2-3 kwietnia 2019 r., Gdańsk, Organizator: KK Konferencje Sp. z o.o.
 • XII Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” INFRASZYN 2019, 24-26 kwietnia 2019 r., Zakopane, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu
 • Konferencja „Wojska kolejowe w Niepodległej – 100 lat służby Ojczyźnie”, Organizator: 2. Pułk Inżynieryjny im. gen. Jakuba Jasińskiego w Inowrocławiu, 25 kwietnia 2019 r., Inowrocław
 • VII Ogólnopolskie Warsztaty Techniczne pn.: „Spawalnictwo Dróg Szynowych – nowoczesne technologie”, 15-17 maja 2019 r. w Warszawa, Międzyzakładowy Klubu SITK RP działający przy Centrum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Konferencji infraMOST czyli Mosty w Infrastrukturze Drogowej i Kolejowej, Organizator: Oddział Górnośląskiego Związku Mostowców RP, 16-17 maja 2019 r., Wisła
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych”, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 17 maja 2019 r. w Bydgoszczy
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie, 5-7 czerwca 2019 r., Złoty Potok
 • VII Kongres Infrastruktury Polskiej, Organizator: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., 12 czerwca 2019 r. w Warszawie
 • Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Odział w Kielcach, 12-14 czerwca 2019 r. w Kielcach
 • XII Konferencja pn.: „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”, 9-10 października 2019 r. w Warszawie, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei
 • XIV Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów” – PublicTrans 2019, 23-25 października 2019 r., Zakopane, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu
 • XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Otwarty rynek kolejowy w Polsce – krajowy program kolejowy – nadzory inwestorskie”, 5 listopada 2019 r., Warszawski Dom Technika NOT.
 • IX Konferencja pn.: „Energetyka na Kolei”, 14-15 listopada 2019 r. w Raszynie, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei
 • XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna pn.: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, 4-6 grudnia 2019 r. Zakopane. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w KrakowieWykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w poprzednich latach: