Patronaty i pociągi promocyjne


Zasady udziału Spółki w zewnętrznych wydarzeniach:

Aby wystąpić o patronat, dofinansowanie, udział Zarządu Spółki w radzie programowej lub komitecie honorowym oraz współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych należy:

1. Zapoznać się z regulaminem,

2. Wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

      z dopiskiem „Patronat

    lub podpisany w formie skanu na adres e-mail:

a) patronaty@plk-sa.pl

b) pociagipromocyjne@plk-sa.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:
 

  • VI edycja Konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe 2020 – innowacje, inwestycje, zarządzanie bezpieczeństwem i edukacja”, 9 marca 2020 r., Warszawa, Organizator: Fundacja ProKolej
  • XIII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” INFRASZYN 2020, 19 - 21 sierpnia 2020 r., Zakopane, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
  • XVII Konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, 12 - 14 października 2020 r., Wisła, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  • XIX Konferencja Naukowo – Techniczna pn.: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym – NOVKOL 2020”, 2 grudnia 2020 r., wydarzenie w formie on-lineWykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w poprzednich latach: