Patronaty i pociągi promocyjne


Zasady udziału Spółki w zewnętrznych wydarzeniach:

Aby wystąpić o patronat, dofinansowanie, udział Zarządu Spółki w radzie programowej lub komitecie honorowym oraz współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych należy:

1. Zapoznać się z regulaminem,

2. Wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

      z dopiskiem „Patronat

    lub podpisany w formie skanu na adres e-mail:

a) patronaty@plk-sa.pl

b) pociagipromocyjne@plk-sa.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:
 

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych”, 18 stycznia 2018 r., Gdańsk, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.
 • XV Konferencji pn.: „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, 14-16 marca 2018 r., Wisła, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei
 • VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018, 11-12 kwietnia 2018 r., Gdańsk, Organizator: Kurier Kolejowy Sp. z o.o. Sp. k.
 • XI Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” INFRASZYN 2018, 18-20 kwietnia 2018 r., Zakopane, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu
 • Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”, 13-15 czerwca 2018 r., Kielce, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach
 • Kongres Infrastruktury Polskiej, 14 czerwca 2018 r., Warszawa, Organizator: Zespól Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
 • VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej pt. „Modelling 2018 – modelowanie podróży i prognozowanie ruchu”, 14-15 czerwca 2018 r. w Krakowie, Organizator: Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • XIII Seminarium pn.: „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach – diagnostyka i zapobieganie” WIBROSZYN 2018, 21-22 czerwca 2018 r. w Krakowie, Organizator: Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej
 • 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZTITB 2018, 16-20 września 2018 r., Krynica Zdrój, Organizator: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
 • Konferencja NaviRail 2018, 17-18 października 2018, Organizator: Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia”, ul. Tadeusza Wendy 14, Szczecin
 • III Spotkanie Diagnostyki Infrastruktury Szynowej - Warszawa 2018, 17-19 października 2018, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
 • XIII Konferencja Naukowo- Techniczna pt. ”Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów„ - Public Trans 2018, 24-26 października 2018, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu
 • VIII Konferencji pn.: „Energetyka na Kolei”, 8-9 listopada 2018 r., Raszyn, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei
 • X Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Otwarty rynek kolejowy w Polsce – 15 lat otwartego rynku kolejowego w Polsce”, 15 listopada 2018 r., Warszawa, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu
 • Ogólnopolska konferencja „infraBIM czyli BIM w Infrastrukturze Transportowej”, 15-16 listopada 2018 r. w Krakowie, Organizator: Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
 • "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", 21-23 listopada 2018 r. Zakopane, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
 • Międzynarodowa Konferencja pn.: „Budownictwo kolejowe, wczoraj, dziś i jutro”, 12 grudnia 2018 r., Warszawa, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w poprzednich latach: