Patronaty i pociągi promocyjne


Zasady udziału Spółki w zewnętrznych wydarzeniach:

Aby wystąpić o patronat, dofinansowanie, udział Zarządu Spółki w radzie programowej lub komitecie honorowym oraz współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych należy:

1. Zapoznać się z regulaminem,

2. Wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

      z dopiskiem „Patronat

    lub podpisany w formie skanu na adres e-mail:

a) patronaty@plk-sa.pl

b) pociagipromocyjne@plk-sa.pl

 

 

Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

 

 • XIV Konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, 15-17 marca 2017 r., Wisła, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
 • V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017, 12-13 kwietnia 2017 r., Gdańsk, Organizator: KOW Sp. z o.o.
 • X Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” INFRASZYN 2017, 26-28 kwietnia 2017 r., Zakopane, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Mostowców, 18–19 maja 2017 r., Wisła, Organizator: Big Bang Media przy współpracy z Politechniką Śląską oraz Górnośląskim Oddziałem Związku Mostowców RP
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Technicznej pn.: „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie, termin realizacji 7-9 czerwca 2017 r. w Hucisku
 • V Galicyjski Piknik Kolejowy w Dobrej, 18 czerwca 2017 r. w Dobrej, Organizator: Towarzystwo Miłośników Regionu Dobrzańskiego
 • Konferencja Naukowa pt.: „Koleje Dużych Prędkości kluczem rozwoju gospodarki” połączonej z organizacją XI Dni Techniki Kolejowej, 18-19 czerwca 2017 r. w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
 • Konferencja Naukowo-Technicznej pn. „Logistyka i technologie robót kolejowych”, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, termin: 21-22 czerwca 2017 r. w Raszynie
 • Seminarium pn.: „Nowe technologie budowy peronów kolejowych”, 21-22 czerwca 2017 r. w Szczecinie oraz Berlinie, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Szczecinie
 • Moto Safety Day, 29 lipca 2017 r., Gdynia, Organizator: Link PR Elżbieta Koncka
 • XII Seminarium pn.: „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach – diagnostyka i zapobieganie WIBROSZYN 2017”, 7-8 września 2017 r. w Krakowie, Organizator: Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej
 • Konferencja pn.: „NaviRail”, 18-19 października 2017 r. w Szczecinie, Organizator: Kurier Kolejowy Sp. z o.o., Sp. k.
 • XIX Konferencja Naukowa „Drogi kolejowe 2017”, 18-20 października 2017 r., Poznań i Wągrowiec, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu
 • XII Konferencja Naukowo – Techniczna pn. „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów” – PublicTrans 2017, 25-27 października 2017 r. w Zakopanem, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu
 • VII Konferencja „Energetyka na Kolei”, 26-27 października 2017 r., Centrum Konferencyjne Falenty-Raszyn, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
 • X Konferencja „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”, 23-24 listopada 2017 r., Warszawa, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", 29 listopada – 01 grudnia 2017 r., Hotel Mercure Zakopane Kasprowy, Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie