Rozwiązania Domeny Kolejowej

ROZWIĄZANIA DOMENY KOLEJOWEJ
Typy stanowisk: Programista
Jakie projekty realizujemy i w jakich technologiach? Z kim współpracujemy i na jakich zasadach?


Nasi specjaliści tworzą oprogramowanie na miarę oczekiwań naszej organizacji w obszarach:

 • planowanie rozkładu jazdy,
 • monitorowanie on-line ruchu pociągów,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie wykonanej pracy eksploatacyjnej,
 • Zarządzanie Kryzysowe,
 • Ewidencja Infrastruktury,
 • Dynamiczna Informacja Pasażerska.

Tworzymy dedykowane oprogramowanie na potrzeby naszej działalności. Blisko 40 000 pracowników korzysta na co dzień z naszych produktów. Tworzymy również aplikacje dostępne dla pasażerów, przewoźników, partnerów handlowych, jak np. nasza wizytówka, czyli Portal Pasażera (portalpasazera.pl). 

W tworzonych systemach korzystamy z najnowszych dostępnych technologii i nieustannie staramy się podążać za światowymi trendami w IT, stawiamy przede wszystkim na aplikacje internetowe (głównie SPA) oraz mobilne. Na co dzień wykorzystujemy m.in. następujące narzędzia, technologie i frameworki:

 • C# .NET
 • T-SQL
 • ASP MVC5, WPF, WCF, WebApi
 • HTML5, CSS3
 • TypeScript i Less
 • Breeze, Knockout, AngularJS, SignalR
 • AutoFac, Moq
 • Apache Cordova, Kendo UI
 • Google Maps API
 • TFS
 • Visual Studio 2015 z subskrypcją MSDN
 • MSSQL 2014

Praca w naszym zespole programistów to także możliwość szybkiego rozwoju, głównie dzięki temu, że nie oszczędzamy na szkoleniach i zakupie najnowszych wersji oprogramowania (oszczędności przynoszą efekty naszej pracy!). Ściśle współpracujemy z certyfikowanymi przez Microsoft ekspertami, którzy pomagają w rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów.

Stawiamy na partnerstwo, współpracę i nowoczesne metody zarządzania projektami (większość z nich prowadzimy w metodykach zwinnych np. SCRUM).

W naszej organizacji równolegle działa kilka zespołów programistów, którzy zajmują się różnymi projektami, każdy zespół ma wpływ na wybór technologii i narzędzi, z których będzie korzystał.

Programistów wyposażamy w nowoczesne szybkie notebooki z dwoma panoramicznymi monitorami - dla zapewnienia jak największego komfortu pracy.

Pracując z nami będziesz miał okazję tworzenia kompleksowych, wydajnych, skalowalnych i niezawodnych systemów informatycznych. 

Jeśli posiadasz otwarty umysł z niecodziennym spojrzeniem na standardowe problemy, dobrze znasz większość wymienionych powyżej "zagadnień" i chciałbyś pracować z najlepszymi przy ambitnych projektach, zapraszamy do aplikowania.