Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Wybieram kolej, bo dbam o środowisko”

Grafika przedstawiająca pociąg, drzewa oraz kobietę.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych:

  • Klasy I – III. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej/rysunkowej w dowolnej technice (rysunek, kolaż itp.) promującej kolej jako ekologiczny środek transportu.
  • Klasy IV – VI. Zadanie konkursowe dotyczy wykonania plakatu (format A2 lub A3) promującego kolej jako ekologiczny środek transportu.
  • Klasy VII – VIII. Zadanie konkursowe dotyczy wykonania plakatu (format A2 lub A3) promującego kolej jako ekologiczny środek transportu.

Celem konkursu jest m.in. promowanie transportu kolejowego jako przyjaznego środowisku środka transportu oraz zwiększanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie od najmłodszych pokoleń w zakresie wyboru przyjaznych środowisku form podróżowania.

Do zdobycia atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Prace konkursowe można zgłaszać do 21 stycznia 2022 roku.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny do pobrania poniżej.

Kontakt z Organizatorem konkursu poprzez adres email: konkursplastyczny@plk-sa.pl

Zapraszamy do udziału!


Regulamin konkursu dla uczniów szkół podstawowych Wybieram kolej, bo dbam o środowisko

Regulamin konkursu dla uczniów szkół podstawowych Wybieram kolej, bo dbam o środowisko - wersja dostosowana do zasad WCAG

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w konkursie

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w konkursie - wersja dostosowana do zasad WCAG

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica lub opiekuna

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica lub opiekuna - wersja dostosowana do zasad WCAG