PNUIK sp. z o.o.

O NAS

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., realizując zlecone zadania z najwyższą starannością i terminowo, znacząco przyczynia się do rozwoju i poprawy stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. Priorytetem naszej firmy jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, poprzez stosowanie najnowszych technologii (jak nawierzchnie przejazdów kolejowych typu EDILON oraz REDA 2000, układanie rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych, układanie podkładów strunobetonowych ze sprężystym przytwierdzeniem szyn), unowocześnianie parku maszyn (zakup nowych maszyn do prac torowych i budowlanych oraz pojazdów do transportu kołowego). Powyższe technologie służą podnoszeniu prędkości przejazdowej pociągów oraz wzrostowi komfortu jazdy. Głównym celem Przedsiębiorstwa jest spełnianie potrzeb i wymagań naszych Klientów przy zachowaniu konkurencyjności cen. W tym celu poszerzamy zakres usług oraz obszar działalności Przedsiębiorstwa. Z powodzeniem wkraczamy na rynek drogowych obiektów inżynieryjnych oraz prac rozbiórkowych. 

Naszym celem jest zwiększenie zadowolenia Klientów przez skuteczne stosowanie systemu zarządzania jakością, łącznie z procesami dotyczącymi ciągłego doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami Klientów i wymaganiami mających zastosowanie przepisów.


HISTORIA

PKP Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych w Krakowie został utworzony w październiku 1954 roku, jako jednostka mieszcząca się w strukturach Krakowskiej (później Południowej) Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

Oddział wykonywał naprawy torów i podtorza, a następnie również rozjazdów, wykorzystując również do tego celu sprzęt i maszyny wysokowydajne produkcji zarówno krajowej jak i renomowanych firm zagranicznych: Matisa (Szwajcaria) i Plaser & Theurer (Austria).

Już w latach siedemdziesiątych w skład ówczesnego DOM wchodziły trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Nawierzchniowych, Baza Montażowo – Demontażowa w Dębicy oraz Baza Maszyn i Sprzętu w Krakowie.

Z dniem 1 kwietnia 1996 roku siedzibą przedsiębiorstwa stała się Dębica. W wyniku postępującej reorganizacji PKP z dniem 1 lipca 1998 roku powstał Zakład Napraw Infrastruktury w Dębicy w skład którego wchodziły następujące jednostki wykonawcze:

  • Sekcja Zmechanizowanych Robót Nawierzchniowych z siedzibą w Tarnowie
  • Sekcja Zmechanizowanych Robót Utrzymania z siedzibą w Dębicy,
  • Sekcja Zmechanizowanych Robót Rozjazdowych z siedzibą w Dębicy,
  • Baza Nawierzchniowa w Dębicy,
  • Baza Maszyn i Sprzętu w Krakowie

W dniu 1 października 1974 roku został utworzony PKP Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych w Suchej Beskidzkiej, którego głównym zadaniem było wykonawstwo kapitalnych remontów budowli inżynieryjnych i podtorza. Na terenie Oddziału działały trzy jednostki wykonawcze tj. Kierownictwo Kapitalnych Remontów i Budowli Inżynieryjnych i Podtorza: Suchej Beskidzkiej, Tarnowie i Rzeszowie. Dodatkowo w 1976 roku utworzono Bazę Maszyn i Sprzętu w Suchej Beskidzkiej.

Z dniem 01 kwietnia 1984 roku Oddział został przekształcony w Oddział Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych i Podtorza. Zwiększyła się ilość jednostek wykonawczych i powstały trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych w Bochni, Przeworsku i Suchej Beskidzkiej oraz trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Podtorza w Tarnowie, Krakowie i Łańcucie jak również Pociąg Zmechanizowany Napraw Maszyn i Sprzętu w Suchej Beskidzkiej.

W wyniku zmian organizacyjnych w służbie drogowej PKP z dniem 1 stycznia 1995 roku powstał Oddział Mostowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. Podstawowym zadaniem Oddziału było administrowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej kolejowych obiektów inżynieryjnych.

Dla realizacji zadań określonych ramowym Regulaminem Organizacyjnym Oddziału Mostowego w całym obszarze Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych utworzono 6 Sekcji Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych w: Suchej Beskidzkiej, Bochni, Krakowie- Prokocimiu, Przeworsku, Zagórzu i Nowym Sączu; Sekcję Zmechanizowanego Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych w Suchej Beskidzkiej oraz Sekcję Diagnostyki i Nadzoru Obiektów Inżynieryjnych w Krakowie-Prokocimiu.

W wyniku dalszej reorganizacji PKP z dniem 1 lipca 1998 roku przekształcono Oddział Mostowy w Zakład Mostowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. W dniu 1 października 2001 roku PKP S.A. Zakład Napraw Infrastruktury w Dębicy i PKP S.A. Zakład Mostowy w Suchej Beskidzkiej połączyły się w jedną spółkę, mającą siedzibę w Krakowie przy ul. Prokocimskiej 4, występującą pod nazwą Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o.


OFERTA

Zakres usług świadczonych przez PNUIK sp. z o.o. to:

  • kompleksowego wykonywania budowy, modernizacji oraz napraw bieżących nawierzchni kolejowych (stacji, linii kolejowych, skrzyżowań dróg kołowych z torami, bocznic, peronów itd.),
  • kompleksowej budowy, modernizacji oraz napraw bieżących obiektów inżynieryjnych (mostów stalowych i żelbetowych, wiaduktów, przepustów, kładek dla pieszych, kładek technologicznych itd.),
  • wynajmu torowych maszyn budowlanych oraz środków transportu kołowego,
  • inwestorstwa zastępczego,
  • dysponujemy nowoczesnym sprzętem, a wszystkie prace są wykonywane przez wysokowykwalifikowaną kadrę techniczno-inżynieryjną, posiadającą odpowiednie uprawnienia.


KONTAKT

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków
tel.: (012) 62-33-200
fax: (012) 62-33-235
e-mail: sekretariat@pnuikkrakow.pl
e-mail: marketing@pnuikkrakow.pl

www.pnuikkrakow.pl 

Galeria zdjęciowa