Inwestycje

Inwestujemy w przyszłość

Dzięki naszym działaniom
modernizacyjnym:

Poprawiamy komfort podróży

Poprawiamy estetykę elementów infrastruktury

Skracamy czas podróży

Podnosimy standardy bezpieczeństwa

Chronimy środowisko naturalne

Ułatwiamy życie użytkownikom dróg budując
skrzyżowania dwupoziomowe

Chcesz zobaczyć
co i gdzie zmieniamy?

Odwiedź: plk-inwestycje.plRozkład jazdy

Jesteśmy odpowiedzialni za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych, który powstaje na zamówienie i według wytycznych naszych kontrahentów – przewoźników.

W 2019 roku na polskich torach swoje trasy przebyło aż 1 586 058 pociągów pasażerskich 
i 403 429 pociągów towarowych.

Aby umożliwić skorelowanie tak wielkiej liczby połączeń wykorzystujemy elektroniczny system konstrukcji rozkładu jazdy – SKRJ, który od 2013 roku jest jedynym narzędziem wykorzystywanym w procesie projektowania rozkładu jazdy.

Portal Pasażera

Wychodząc naprzeciw potrzebom Podróżnych udostępniamy również nasz gotowy produkt w formie Portalu Pasażera.

Dzięki wyszukiwarce połączeń, sieciowemu
i plakatowemu rozkładowi jazdy na stronie internetowej dajemy możliwość dostępu do zawsze aktualnych danych.

Sprawdź połączenia


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Od 2005 r. prowadzimy kampanię społeczną Bezpieczny przejazd, która podnosi świadomość o zagrożeniach z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą akcją i tym jak pracujemy na naszej stronie kampanii:

bezpieczny-przejazd.pl

Jednocześnie wymagamy też od siebie. Wymiana i modernizacja urządzeń sterowania ruchem, zabudowa nowych rozjazdów, zakup symulatorów, czy szkolenia dyżurnych ruchu i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, to tylko część naszego kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa.

Wiemy, że od naszego zaangażowania i profesjonalizmu zależy życie ludzi, dlatego swoje obowiązki służbowe wykonujemy zgodnie z procedurami i z najwyższą uwagą.

                                                         
Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym                                                                                                                               
                                                                    

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” za kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd…”.


Utrzymanie infrastruktury

Ikona linie kolejowe
18 679 km
eksploatowanych
linii kolejowych
Ikona rozjazdy
38 825 rozjazdów
Ikona przejazdy kolejowo-drogowe
14 013 przejazdów
kolejowo-drogowych
Ikona obiekty inżynieryjne
25 003 obiektów
inżynieryjnych
Ikona budynki
5 427 budynków
posterunków technicznych
Ikona budowle
15 006 budowli
(wiat, peronów
ekranów akustycznych)

 

Dane wg stanu na dzień 31.12.2019 r.


Prowadzenie ruchu pociągów

Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

Mózgiem systemu przewozowego jest Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym bezpośrednio odpowiedzialne za prawidłowy przebieg pociągów na terenie kraju i w relacjach transgranicznych.

Centrum nadzoruje również pracę w sytuacjach nadzwyczajnych oraz kieruje ruchem służb zabezpieczenia technicznego.

Średnio w ciągu doby po polskich torach porusza się ponad 7500 pociągów pasażerskich i towarowych*.

Codziennie ok. 1700 osób czuwa nad płynnością ruchu na torach. Zarządza nimi ok. 100 dyspozytorów.

Z naszych usług korzysta blisko 92 przewoźników pasażerskich i towarowych.

* – liczba nie uwzględnia pociągów specjalnych, służbowych,
manewrów lokomotyw, przejazdów technicznych


Tory

Misja

Misją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,
firmy z większościowym udziałem Skarbu Państwa,
jest tworzenie najlepszych warunków do obsługi
transportowej kraju poprzez:

 • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa,
 • niezawodność usług,
 • poszanowanie środowiska,
 • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom pasażerskim
  i towarowym na równoprawnych zasadach,
 • zapewnienie wysokiego poziomu informacji o ruchu pociągów
  pasażerskich,
 • działanie na rzecz zwiększenia dostępności, atrakcyjności
  i niezawodności transportu kolejowego.

Spółka z powodzeniem łączy tradycję z wykorzystywaniem najnowszych
rozwiązań i technologii.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to nowoczesny pracodawca kierujący się najwyższymi standardami pracy poprzez:

 • zatrudnianie specjalistów, którzy są ekspertami w dziedzinach potrzebnych do realizacji zadań firmy,
 • motywowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, systematycznego i świadomego rozwijania wiedzy i kompetencji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dążą do zbilansowania wyniku finansowego poprzez działania restrukturyzacyjne mające na celu redukcję kosztów.


Wizja

Narodowa sieć linii kolejowych stanowić będzie ważny element systemu transportowego w Polsce i w Europie, a jej zarządca – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – będzie zapewniać przewoźnikom kolejowym usługi najwyższej jakości, troszcząc się o zadowolenie pasażerów oraz nadawców i odbiorców towarów.

Infrastruktura kolejowa będzie modernizowana i rozwijana z wykorzystaniem nowych technologii i poszanowaniem środowiska oraz dbałością o bezpieczeństwo ruchu kolejowego, zgodnie z europejskimi standardami.

Konsekwentnie wypełniana rola odpowiedzialnej, dobrze zorganizowanej i zarządzanej firmy, pozwoli osiągnąć stan, w którym wszyscy pracownicy będą identyfikować się z jej celami, kierując się w ich realizacji zasadami gospodarności, przedsiębiorczości oraz elastycznym podejściem do zmieniającego się otoczenia.


Spółki zależne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawuje nadzór właścicielski nad czterema spółkami zależnymi: