Newsletter

Zapisz się do newslettera!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z aktualnościami i działaniami prowadzącymi przez naszą spółkę, podaj swój adres e-mail w formularzu zapisu do newslettera. Co dwa tygodnie będziesz otrzymywać od nas najnowsze wiadomości na podany adres e-mail. 

Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Z subskrypcji newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie. Przed zapisaniem się nie zapomnij zapoznać się z regulaminem newslettera.

WYRAŻENIE ZGODY
I INFORMACJA OD ADMINISTRATORA DANYCH

Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zwaną dalej Spółką, w celu związanym wysyłaniem Newsletterów.
2. Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, zostałam(-łem) poinformowana(-ny), że:
1) Administratorem danych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
2) w Spółce, począwszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
3) podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tzn. wyrażona przeze mnie zgoda;
4) moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej;
5) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO
6) moje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa do momentu, gdy zdecyduję się na wypisanie z usługi „Newsletter”;
7) przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie mojej zgody nie działa wstecz, tzn.  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego Spółka dokona przed moim cofnięciem zgody;
9) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie przeze mnie z usługi „Newsletter”;
10) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.

 

Zapisz się do newslettera!

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google (Polityka Prywatności oraz warunki usługi).