Kierunki Ekonomiczne

Jeśli jesteś studentem lub absolwentem poniższych kierunków zaaplikuj poprzez przycisk APLIKUJ poniżej:  • Administracja 
  • Ekonomia 
  • Finanse i rachunkowość 
  • Informatyka i ekonometria 
  • Logistyka 
  • Turystyka i rekreacja 
  • Zarządzanie 
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji