Praca w kontroli jakości

Czym się zajmujemy?

Zapewniamy bezpieczeństwo i kontrolę jakości inwestycji realizowanych przez Spółkę – od fazy projektu po realizację. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizuje obecnie około 150 projektów inwestycyjnych, a budżet inwestycyjny w perspektywie 2023 roku wynosi 67 mld zł. Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, to ekspercki monitoring jakości na etapie projektu, budowy i eksploatacji.

Jak działamy?

Dziś, 20-osobowy zespół stale monitoruje place budów, biura inżyniera, wytwórnie stosowanych materiałów, czy też kopalnie, z których pochodzą surowce. 

Dlaczego rozwijamy Zespół?

Aby sprostać planom inwestycyjnym i oddać do użytku trwałe i dobrze wykonane szlaki kolejowe, rozbudowujemy Zespół Jakości. Jeszcze w tym roku planujemy zatrudnienie ponad 40 osób, a w 2016 stworzymy zespół ponad 130 pracowników.

Kogo szukamy?

Szukamy zarówno wykwalifikowanych specjalistów, jak i osób, które w kontroli jakości będą stawiały pierwsze kroki i pod okiem doświadczonych współpracowników. W Zespole znajdą zatrudnienie także kierownicy kontraktu, którzy będą odpowiadali głównie za organizowanie pracy podległego personelu. Pracownicy o różnych kwalifikacjach będą realizować zadania:

 • monitorowanie jakości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • kontrolę dokumentacji jakościowej wytworzonej podczas realizacji inwestycji,
 • prowadzenie monitoringu kontroli inwestycji oraz badań Wykonawcy,
 • prowadzenie analiz w zakresie wykonywanych badań,
 • współpracę z zespołami realizującymi projekty inwestycyjne,
 • prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Zespołu,
 • udział w opiniowaniu Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w zakresie materiałów budowlanych,
 • udział w koordynacji i uzgadnianiu badań,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych, opracowanie i sporządzanie sprawozdań z badań,
 • opracowywanie sprawozdań z kontroli oraz innych materiałów służących do monitoringu jakości i stanu inwestycji,
 • czynności inspekcyjno - kontrolne stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych,
 • udział w badaniach komisyjnych i rozjemczych.

Inwestycje kolejowe są realizowane na terenie całej Polski, a siedziby Zespołów znajdują się w następujących miastach: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań.

Jeżeli:

 • chcesz się rozwijać,
 • nie boisz się wyzwań,
 • akceptujesz pracę w terenie,
 • posiadasz wiedzę i/lub doświadczenie w jednym lub wielu obszarach związanych z budownictwem, materiałami budowlanymi, infrastrukturą kolejową, geologią, chemią,
 • lubisz pracę w zespole i nie masz problemów z komunikacją,

wypełnij formularz zgłoszeniowy: