Praca w inwestycjach


Centrum Realizacji Inwestycji 

 

KIM JESTEŚMY?

Centrum Realizacji Inwestycji to wyspecjalizowana jednostka w ramach PLK, której celem jest kompleksowe zarządzanie procesami modernizacji linii kolejowych. W 2015 r. ogłosiliśmy Wielką Ofensywę Inwestycji Kolejowych (WOIK), której efektem będzie blisko dwukrotny wzrost prędkości dla przewozów towarowych, spójna sieć połączeń i wzrost konkurencyjności transportu kolejowego. Plany PLK na 2015 rok to ogłoszenie przetargów na 14 mld zł, co umożliwia realizację szerokiego frontu inwestycji w kolejnych latach. 

Struktura Centrum to sześć samodzielnych Regionów Inwestycyjnych: Północny, Centralny, Południowy, Śląski, Zachodni oraz Region Technologiczny prowadzących zadania inwestycyjne finansowane z budżetu państwa, ze środków własnych i z funduszy UE.

Obszary działalności:

 • planowanie oraz przygotowanie inwestycji do uruchomienia,
 • monitorowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w oparciu o założony harmonogram oraz budżet,
 • codzienna współpraca z Inżynierem Projektu oraz Wykonawcą, a także współpraca z lokalnymi władzami,
 • kontrola dokumentacji wytworzonej podczas realizacji inwestycji,
 • udział w technicznych czynnościach na inwestycji (obiorach eksploatacyjnych, końcowych, planowaniu zamknięć torowych). 
 


CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI W LICZBACH:

 • ponad 7 mld zł nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2014 r.
 • ponad 8 mld zł nakładów inwestycyjnych zaplanowanych w 2015 r. 
 • ponad 4,8 mld zł nakładów inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 r.
 • 67,5 mld zł na inwestycje kolejowe w ramach Nowej Perspektywy 2014-2020
 • 146 projektów inwestycyjnych realizowanych w 2015 r. 


NASZE LOKALIZACJE: 

Inwestycje kolejowe są realizowane na terenie całej Polski, a siedziby zespołów projektowych - więc Twoje potencjalne miejsca pracy - znajdują się w następujących miastach: Warszawa, Sosnowiec, Kraków, Wrocław, Poznań.


KOGO SZUKAMY?

W związku z planowanymi ambitnymi projektami inwestycyjnymi w ramach Nowej Perspektywy 2014-2020 poszukujemy osób na stanowiska: 

 • Dyrektor zespołu projektu unijnego - APLIKUJ
 • Kierownik Kontraktu - APLIKUJ
 • Asystent Kierownika Kontraktu - APLIKUJ
 • Specjalista ds. przygotowania inwestycji - APLIKUJ

Absolwentów kierunków technicznych, osób z doświadczeniem w projektach infrastrukturalnych, znajomością PZP, chcących realizować projekty na ogromną skalę, pokonując wiele wyzwań. 

 


DOŁĄCZ DO NAS!