Nasi Rekruterzy

Joanna Osojca
Naczelnik wydziału

Mgr zarządzania na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w branży HR, głównie w obszarach rekrutacji, szkoleniach oraz budowaniu wizerunku pracodawcy. Od października 2016 kieruje Wydziałem Rekrutacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jej pasją jest tworzenie i wdrażanie narzędzi HR dostosowanych do potrzeb i kultury organizacyjnej. 

Karolina Piecychna
Rekruter

Magister psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się tematyką związków organizacji z jej otoczeniem i funkcjami, jakie odgrywają w życiu pracowników. Zorientowana na rozwój w obszarach wspierania osobowości i ludzkiego potencjału. W PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. prowadzi projekty rekrutacyjne na specjalistów branż technicznych oraz administracyjnych.

Michał Molik 
Rekruter

Mgr socjologii, specjalista ds. zatrudnienia. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w obszarze HR. Od 2012 roku nieprzerwanie prowadzi projekty rekrutacyjne w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Specjalizuje się w rekrutacjach na stanowiska kadry technicznej z poziomu od specjalisty do kierownika jednostki organizacyjnej. Od września 2016 kierujący Wydziałem Rekrutacji. Zaangażowany w wydarzenia promujące markę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A jako dobrego pracodawcy.

Monika Górska - Zolech
Rekruter

Socjolog, doradca zawodowy, specjalista w zakresie rekrutacji pracowników na stanowiska wyspecjalizowane, średniego i wyższego szczebla różnych branż. Swoje doświadczenie zdobywała w agencjach doradztwa personalnego realizując projekty rekrutacyjne dla Klientów krajowych oraz międzynarodowych. W PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. odpowiada za proces rekrutacji pracowników oraz buduje wizerunek firmy jako dobrego miejsca pracy.

Sylwia Buźniak 
Rekruter

Absolwentka psychologii z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze doradztwa personalnego. Prowadziła projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne oraz managerskie dla firm polskich i zagranicznych różnych branż. Posiada umiejętność analizy, wnioskowania i budowania rekomendacji dla procesów rekrutacyjnych. Nastawiona na rozwój w obrębie HR w takich obszarach jak rekrutacja, wsparcie organizacji w zakresie rozwoju personelu oraz efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. W PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. odpowiada za proces rekrutacji pracowników na różne poziomy stanowisk.


Miło nam poinformować Państwa że, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w gronie członków Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy propagować dobre praktyki oraz tworzyć nowe, lepsze standardy rekrutacji na polskim rynku.
 


Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji


Kontakt do Działu Rekrutacji: rekrutacja@plk-sa.pl 

 

Twoja opinia jest dla nas ważna. 

Jeśli brałeś udział w rekrutacji w naszej firmie, wypełnij ankietę i oceń proces rekrutacji w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

Ankieta