Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach

Zadaniem zakładów jest zapewnienie utrzymania i obsługi infrastruktury kolejowej w stanie gwarantującym jej sprawność techniczno – eksploatacyjną oraz oczekiwaną niezawodność, a także prowadzenie ruchu pociągów, zapewniając regularność, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego; usuwanie skutków wypadków i wydarzeń na liniach kolejowych; administrowanie oraz eksploatacja infrastruktury kolejowej w celu udostępniania jej przewoźnikom kolejowym.

W strukturze PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. funkcjonują 23 Zakłady, odpowiadające za realizację ww. zadań na przydzielonym obszarze geograficznym.

​​​​​​​