Co to jest KPK?


Krajowy Program Kolejowy (KPK) jest dokumentem, w którym zawarto ponad 230 kolejowych projektów inwestycyjnych o wartości prawie 77 mld złotych. KPK to znacząca poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów. Atrakcyjność kolei wzmocni spójna sieć kolejowa o wyższych prędkościach, zapewniających krótsze podróże we wszystkich regionach, w ruchu międzyregionalnym oraz konkurencyjne przewozy towarowe m.in. łączące Śląsk z portami Trójmiasta, Szczecina i Świnoujścia. Łączymy województwa i regiony

Modernizacje linii kolejowych tworzą nowe możliwości podróży miedzy województwami, regionami i miastami. Sprzyjają dostępności do rynku pracy, edukacji, rekreacji, rozwojowi relacji gospodarczych, ułatwiają transport towarów. Z roku na rok wygodniej będzie podróżować koleją w całym kraju. Inwestycje obejmują linie w całej Polsce. Tylko niektóre z nich to: na wschodzie: Lublin – Warszawa, Stalowa Wola - Lublin, na północy: Korsze – Ełk, na zachodzie: dedykowana do przewozu towarów Nadodrzanka i na południu: śląskie połączenia towarowe.


Szybciej i wygodniej w aglomeracjach

Wzrasta dostępność i atrakcyjność kolei w obrębie miast. Dzięki budowie nowych i przebudowie istniejących przystanków kolejowych oraz integracji transportu kolejowego z miejskim pociąg staje się bardziej konkurencyjny względem samochodu. Podróżni mogą łączyć podróże pociągiem, tramwajem, autobusem i metrem. Dodatkowe tory, obiekty i nowoczesne urządzenia pozwalają skrócić czas przejazdu i zwiększyć liczbę pociągów. Nowe miejsca przesiadkowe i wygodne węzły komunikacyjne powstają m.in. w Krakowie, Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim.


Podnosimy komfort obsługi pasażerów na stacjach i przystankach

Podróż koleją zaczyna się na wygodnej stacji i przystanku. Aby tak było, w całej Polsce przebudowywane są istniejące i budowane nowe obiekty. Sucha Beskidzka Zamek, Wólka Orłowska, Gorzów Wielkopolski Wschodni - to nowe przystanki, które już służą podróżnym w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i w Lubuskiem. Przygotowywane są kolejne m.in. w stolicy, na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie. Będą dostępne dla wszystkich, wyposażone w wiaty i ławki, nowoczesny system informacji oraz czytelne oznakowanie. Bezpieczeństwo obsługi zwiększy monitoring.


Kolej bez barier

Modernizacje stacji to również zwiększenie ich dostępności. Perony i przejścia podziemne wyposażane są w windy i pochylnie oraz bardziej i czytelniej oznakowane. Dzięki temu łatwiejsza staje się droga do pociągu dla osób o ograniczonej mobilności, opiekunów z dziećmi, osób z ciężkim bagażem. Ścieżki naprowadzające, dotykowe pasy bezpieczeństwa, poręcze i windy oznakowane alfabetem Braille’a ułatwiają osobom słabowidzącym i niewidzącym poruszanie się w obszarze stacji, dojście do kas biletowych i pociągu. 


Więcej towarów na torach

W najbliższych latach zmiany na liniach kolejowych dedykowane są także poprawie standardu przewozów towarowych. Modernizowane tory to zwiększenie prędkości dla pociągów z węglem, kruszywem na budowę dróg, składów z kontenerami. Nowe i przebudowane mosty oraz wiadukty stopniowo zapewniają płynniejszą drogę przewozu bez zbędnych zwolnień i postojów m.in. dla ciężkich pociągów. Lepiej wyposażone stacje z dodatkowymi torami gwarantują sprawną obsługę składów towarowych i punktualny przejazd pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych.


Kolej przyjazna środowisku

Dobrze zaplanowane i modernizowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska linie kolejowe gwarantują kolei status ekologicznego środka transportu. Nowe tory to ograniczony hałas przejeżdżających pociągów dzięki wykorzystaniu specjalnych materiałów i ekranów akustycznych ustawionych na podstawie wcześniejszych badań. Zabezpieczone jest odprowadzanie wody z terenów kolejowych. Aby tory nie stanowiły barier dla dzikich zwierząt, powstają specjalne przejścia tzw. ekodukty nad torami i zapewnione są drogi migracji przy mostach i przepustach. 


Coraz bezpieczniej

Lokalne centra sterowania (LCS) wyposażone w komputerowe systemy i nowoczesne urządzenia pozwalają sprawniej i bezpieczniej prowadzić ruch większej liczby pociągów na modernizowanych liniach. Montowane są nowe rozjazdy – elementy torów zapewniające płynny przejazd pociągów przez stacje. Zwiększa się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym dzięki nowobudowanym bezkolizyjnym przejazdom i przejściom pod lub nad torami oraz rosnącej liczbie monitorowanych skrzyżowań drogi i toru wyposażonych w rogatki i sygnalizację. 


Koleją nad morze i w góry

Kolej otwiera nowe kierunki nie tylko wakacyjnych podróży. Inwestycje, zwiększające możliwości sieci kolejowej, zapewniają szybki dojazd do atrakcyjnych turystycznie miejsc i regionów. Budowa łącznic w Krakowie i Suchej Beskidzkiej oraz modernizacja linii do Zakopanego, to coraz krótsze podróże na Podhale i do stolicy Tatr. Modernizacja trasy z Tarnowa do Muszyny zapewni szybszą i wygodniejszą podróż w Beskidy. Na Dolnym Śląsku krótko i wygodnie dojeżdżamy już z Wrocławia w Karkonosze. Do podróży koleją nad morze zachęcą m.in. efekty prac na linii Szczecinek – Ustka. Projekty Krajowego Programu Kolejowego to konkretne korzyści dla pasażerów i rozwój przewozów towarowych. Realizowane już i rozpoczynane zadania tworzą spójną sieć kolejową, czyli zapewniają coraz wygodniejsze podróże koleją w aglomeracjach oraz między miastami i regionami. Zyskujemy dobre dojazdy do szkół i do pracy, udane podróże wakacyjne i weekendowe. Kolej łączy Polskę. Nowoczesne linie i stacje gwarantują coraz sprawniejsze przewozy towarów, wzrost konkurencyjności kolei względem innych środków transportu - więcej ładunków na torach.