Co to jest KPK?

Krajowy Program Kolejowy (KPK) jest dokumentem, w którym zawarto ponad 220 kolejowych projektów inwestycyjnych o wartości ponad 66 mld złotych. KPK to znacząca poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów. Atrakcyjność kolei wzmocni spójna sieć kolejowa o wyższych prędkościach, zapewniających krótsze podróże we wszystkich regionach, w ruchu międzyregionalnym oraz konkurencyjne przewozy towarowe m.in. łączące Śląsk z portami Trójmiasta, Szczecina i Świnoujścia. 

Łączymy województwa i regiony

Modernizacje linii kolejowych tworzą nowe możliwości podróży miedzy województwami, regionami i miastami. Sprzyjają dostępności do rynku pracy, edukacji, rekreacji, rozwojowi relacji gospodarczych, ułatwiają transport towarów. Z roku na rok wygodniej będzie podróżować koleją w całym kraju. Inwestycje obejmują linie w całej Polsce. Tylko niektóre z nich to: na wschodzie: Lublin – Warszawa, Stalowa Wola - Lublin, na północy: Korsze – Ełk, na zachodzie: dedykowana do przewozu towarów Nadodrzanka i na południu: śląskie połączenia towarowe. 

Stacja Szklarska Poręba

Szybciej i wygodniej w aglomeracjach

Wzrasta dostępność i atrakcyjność kolei w obrębie miast. Dzięki budowie nowych i przebudowie istniejących przystanków kolejowych oraz integracji transportu kolejowego z miejskim pociąg staje się bardziej konkurencyjny względem samochodu. Podróżni mogą łączyć podróże pociągiem, tramwajem, autobusem i metrem. Dodatkowe tory, obiekty i nowoczesne urządzenia pozwalają skrócić czas przejazdu i zwiększyć liczbę pociągów. Nowe miejsca przesiadkowe i wygodne węzły komunikacyjne powstają m.in. w Krakowie, Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim.

Perony na stacji Kraków Główny
Stacja kolejowa w Jeleniej Górze

Podnosimy komfort obsługi pasażerów na stacjach i przystankach

Podróż koleją zaczyna się na wygodnej stacji i przystanku. Aby tak było, w całej Polsce przebudowywane są istniejące i budowane nowe obiekty. Sucha Beskidzka Zamek, Wólka Orłowska, Gorzów Wielkopolski Wschodni - to nowe przystanki, które już służą podróżnym w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i w Lubuskiem. Przygotowywane są kolejne m.in. w stolicy, na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie. Będą dostępne dla wszystkich, wyposażone w wiaty i ławki, nowoczesny system informacji oraz czytelne oznakowanie. Bezpieczeństwo obsługi zwiększy monitoring.

Informacja pasażerska na peronie stacji Częstochowa Stradom
Informacja pasażerska na dworcu Poznań Główny

Kolej bez barier

Modernizacje stacji to również zwiększenie ich dostępności. Perony i przejścia podziemne wyposażane są w windy i pochylnie oraz bardziej i czytelniej oznakowane. Dzięki temu łatwiejsza staje się droga do pociągu dla osób o ograniczonej mobilności, opiekunów z dziećmi, osób z ciężkim bagażem. Ścieżki naprowadzające, dotykowe pasy bezpieczeństwa, poręcze i windy oznakowane alfabetem Braille’a ułatwiają osobom słabowidzącym i niewidzącym poruszanie się w obszarze stacji, dojście do kas biletowych i pociągu. 

Stacja kolejowa w Jarocinie
Oznakowanie jednego z peronów na linii Kluczbork - Ostrzeszów
Stacja kolejowa Warszawa Ursus Niedźwiadek

Więcej towarów na torach

W najbliższych latach zmiany na liniach kolejowych dedykowane są także poprawie standardu przewozów towarowych. Modernizowane tory to zwiększenie prędkości dla pociągów z węglem, kruszywem na budowę dróg, składów z kontenerami. Nowe i przebudowane mosty oraz wiadukty stopniowo zapewniają płynniejszą drogę przewozu bez zbędnych zwolnień i postojów m.in. dla ciężkich pociągów. Lepiej wyposażone stacje z dodatkowymi torami gwarantują sprawną obsługę składów towarowych i punktualny przejazd pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych.

Wiadukt kolejowo-drogowy w okolicach stacji Żmigród
Wiadukt kolejowo-drogowy na Centralnej Magistrali Kolejowej
Most kolejowy na linii Kraków - Rzeszów

Kolej przyjazna środowisku

Dobrze zaplanowane i modernizowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska linie kolejowe gwarantują kolei status ekologicznego środka transportu. Nowe tory to ograniczony hałas przejeżdżających pociągów dzięki wykorzystaniu specjalnych materiałów i ekranów akustycznych ustawionych na podstawie wcześniejszych badań. Zabezpieczone jest odprowadzanie wody z terenów kolejowych. Aby tory nie stanowiły barier dla dzikich zwierząt, powstają specjalne przejścia tzw. ekodukty nad torami i zapewnione są drogi migracji przy mostach i przepustach. 

Kolej w obiektywie artysty

Coraz bezpieczniej

Lokalne centra sterowania (LCS) wyposażone w komputerowe systemy i nowoczesne urządzenia pozwalają sprawniej i bezpieczniej prowadzić ruch większej liczby pociągów na modernizowanych liniach. Montowane są nowe rozjazdy – elementy torów zapewniające płynny przejazd pociągów przez stacje. Zwiększa się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym dzięki nowobudowanym bezkolizyjnym przejazdom i przejściom pod lub nad torami oraz rosnącej liczbie monitorowanych skrzyżowań drogi i toru wyposażonych w rogatki i sygnalizację. 

Nawierzchnia peronu stacji w Obornikach Śląskich
Prowadzimy kampanię Bezpieczny Przejazd - "Szlaban na ryzyko"
Dbamy o bezpieczeństwo - wiadukt kolejowo - drogowy

Koleją nad morze i w góry

Kolej otwiera nowe kierunki nie tylko wakacyjnych podróży. Inwestycje, zwiększające możliwości sieci kolejowej, zapewniają szybki dojazd do atrakcyjnych turystycznie miejsc i regionów. Budowa łącznic w Krakowie i Suchej Beskidzkiej oraz modernizacja linii do Zakopanego, to coraz krótsze podróże na Podhale i do stolicy Tatr. Modernizacja trasy z Tarnowa do Muszyny zapewni szybszą i wygodniejszą podróż w Beskidy. Na Dolnym Śląsku krótko i wygodnie dojeżdżamy już z Wrocławia w Karkonosze. Do podróży koleją nad morze zachęcą m.in. efekty prac na linii Szczecinek – Ustka. 

Przystanek osobowy Ciechanowice, widok na Rudawy Janowickie
Przystanek na trasie Kraków Główny - Kraków Sanktuarium (Łagiewniki)


Projekty Krajowego Programu Kolejowego to konkretne korzyści dla pasażerów i rozwój przewozów towarowych. Realizowane już i rozpoczynane zadania tworzą spójną sieć kolejową, czyli zapewniają coraz wygodniejsze podróże koleją w aglomeracjach oraz między miastami i regionami. Zyskujemy dobre dojazdy do szkół i do pracy, udane podróże wakacyjne i weekendowe. Kolej łączy Polskę. Nowoczesne linie i stacje gwarantują coraz sprawniejsze przewozy towarów, wzrost konkurencyjności kolei względem innych środków transportu - więcej ładunków na torach.