Inwestycje

Co to jest KPK?


Krajowy Program Kolejowy (KPK) jest dokumentem, w którym zawarto ponad 240 kolejowych projektów inwestycyjnych o wartości 79 mld złotych, realizowanych przy wsparciu środków z UE oraz środków krajowych. KPK to znacząca poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów. Atrakcyjność kolei wzmocni spójna sieć kolejowa o wyższych prędkościach, zapewniających krótsze podróże we wszystkich regionach, w ruchu międzyregionalnym oraz konkurencyjne przewozy towarowe m.in. łączące Śląsk z portami Trójmiasta, Szczecina i Świnoujścia. Łączymy województwa i regiony

Efekty inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego to konkretne korzyści dla pasażerów i rozwój przewozów towarowych. Modernizacje linii kolejowych zapewniają coraz wygodniejsze podróże koleją w aglomeracjach oraz między miastami i regionami. Inwestycje obejmują linie kolejowe w całej Polsce – m.in. na wschodzie: Lublin – Warszawa, Warszawa – Białystok, na północy: Olsztyn - Działdowo, Ełk – Pisz, na zachodzie: Wrocław – Poznań, Szczecin - Poznań i na południu: Kraków – Katowice, Kędzierzyn Koźle – Opole. Zyskujemy dobre dojazdy do szkół i do pracy, udane podróże wakacyjne i weekendowe. Z roku na rok coraz wygodniej podróżujemy koleją w całym kraju.


Szybciej i wygodniej w aglomeracjach

Wzrasta dostępność i atrakcyjność kolei w obrębie miast. Dzięki budowie nowych i przebudowie istniejących przystanków kolejowych oraz integracji transportu kolejowego z miejskim, pociąg staje się bardziej konkurencyjny względem samochodu. Podróżni mogą łączyć podróże pociągiem, tramwajem, autobusem i metrem. Dodatkowe tory, separacja ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego i nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym pozwalają skrócić czas przejazdu i zwiększyć liczbę pociągów. Nowe miejsca przesiadkowe i wygodne węzły komunikacyjne powstały już m.in. w Krakowie, Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim.


Podnosimy komfort obsługi pasażerów na stacjach i przystankach

Podróż koleją zaczyna się na wygodnej stacji i przystanku. Aby tak było, w całej Polsce przebudowywane są istniejące i budowane nowe obiekty. To nie tylko nowe, komfortowe perony na dużych stacjach, takich jak Szczecin, Gdańsk czy Rzeszów, ale z nowych peronów wsiadamy do pociągów także z przystanków na zmodernizowanych liniach, m.in. Poznań – Piła, Szczecinek – Runowo - Pomorskie, Częstochowa – Zawiercie. Kilkadziesiąt, zupełnie nowych przystanków, zapewnia lepszy dostęp do kolei, m.in. na Podlasiu (np. Orzechowicze), Dolnym Śląsku (m.in. Lubin Stadion), Lubelszczyźnie (Lublin Zachodni), Opolszczyźnie (Nysa Wschodnia), w Olsztynie (np. Olsztyn Śródmieście) i w stolicy na linii obwodowej (Warszawa Powązki). Przygotowywane są kolejne m.in. na Dolnym Śląsku i w Białymstoku. Zmodernizowane obiekty dostępne są dla wszystkich podróżnych. Są one wyposażone w wiaty i ławki, nowoczesny system informacji oraz czytelne oznakowanie, a bezpieczeństwo podróżnych zwiększa monitoring.


Kolej bez barier

Modernizacje stacji i przystanków to również zwiększenie ich dostępności. Perony i przejścia podziemne wyposażane są w windy i pochylnie oraz bardziej czytelne oznakowane. Dzięki temu droga do pociągu staje się łatwiejsza dla osób o ograniczonej mobilności, opiekunów z dziećmi oraz osób z ciężkim bagażem. Ścieżki naprowadzające, dotykowe pasy bezpieczeństwa, poręcze i windy oznakowane alfabetem Braille’a ułatwiają osobom słabowidzącym i niewidzącym poruszanie się w obszarze stacji i dojście do kas biletowych i pociągu.


Powrót połączeń po latach

Inwestycje kolejowe zwiększają dostępność komunikacyjną mieszkańców w całym kraju i zapewniają warunki do powrotu pociągów pasażerskich. Po latach pociągiem jedziemy bezpośrednio z Bielska Podlaskiego do Hajnówki oraz z Lubina do Rudnej Gwizdanowa. Możliwość uruchomienia połączeń pasażerskich będzie także na nieczynnych trasach Śniadowo – Łomża, Wieliszew – Zegrze czy Jedlina-Zdrój – Świdnica.


Więcej towarów na torach

Zmiany na liniach kolejowych dedykowane są także poprawie standardu przewozów towarowych. Modernizowane tory to zwiększenie prędkości dla pociągów z węglem, kruszywem na budowę dróg i składów z kontenerami. Nowe i przebudowane mosty oraz wiadukty zapewniają płynniejszą drogę przewozu bez zbędnych zwolnień i postojów m.in. dla ciężkich pociągów. Lepiej wyposażone stacje, z dodatkowymi torami, a także wydłużenie torów stacyjnych gwarantuje sprawną obsługę składów towarowych i punktualny przejazd pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych. A prowadzone inwestycje kolejowe w portach i na przejściach granicznych zwiększają możliwości gospodarki.


Kolej przyjazna środowisku

Dobrze zaplanowane i modernizowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska linie kolejowe, wzmacniają rolę kolei jako ekologicznego, zrównoważonego i konkurencyjnego środka transportu. Nowe tory to ograniczony hałas przejeżdżających pociągów dzięki wykorzystaniu specjalnych materiałów i ekranów akustycznych ustawionych na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań. Zabezpieczone jest także odprowadzanie wody z terenów kolejowych. Aby tory nie stanowiły barier dla dzikich zwierząt, powstają specjalne przejścia nad i pod torami oraz zapewnione są drogi migracji przy mostach i przepustach. Poprzez ograniczanie oddziaływania kolei na środowisko, zwiększanie efektywności energetycznej oraz zmniejszanie emisji CO2 zwiększa się udział kolei w przewozach pasażerskich jako najbardziej ekologicznego środka transportu.


Coraz bezpieczniej

Zmodernizowane Lokalne Centra Sterowania (LCS) wyposażone w komputerowe systemy oraz nowoczesne urządzenia pozwalają sprawniej i bezpieczniej prowadzić ruch większej liczby pociągów na wyremontowanych liniach. Montowane są nowe rozjazdy – elementy torów zapewniające płynny przejazd pociągów przez stacje. Dzięki budowie bezkolizyjnych skrzyżowań nad i pod torami, a także rosnącej licznie monitorowanych przejazdów kolejowo – drogowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenia - rogatki i sygnalizację, zwiększa się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym.