Działania w zakresie ochrony przed koronawirusem


1. Prowadzony jest niezakłócony ruch pociągów pasażerskich i towarowych.
Obowiązują wewnętrzne wytyczne dot. postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych, przyjęte są zasady bezpieczeństwa pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pasażerów na stacjach i przystankach.


2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły możliwość czasowego obniżenia do 80% opłat najemcom infrastruktury kolejowej, w tym podmiotom działającym w obszarze dworców, peronów, przejść.


3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdrożyły działania uelastyczniające i przyśpieszające współpracę z wykonawcami prac inwestycyjnych. Kontynuowane są inwestycje, podpisywane umowy i ogłaszane przetargi, gdyż inwestycje infrastrukturalne są motorem rozwoju polskiej gospodarki.


4. Grupa Kapitałowa Polskich Linii Kolejowych przeznaczyła blisko 8 mln zł na rzecz jednostek i instytucji służby zdrowia, walczących z pandemią koronawirusa. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, urządzeń oraz środków zabezpieczenia sanitarnego oraz pilne potrzeby szpitali. Pomoc otrzymało 11 jednostek i instytucji służby zdrowia, w tym: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Strzelińskie Centrum Medyczne, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. oraz Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy. 


5. Spółka udostępniła samochody służbowe na potrzeby jednostek i instytucji służby zdrowia. Auta ułatwiły pracę personelowi medycznemu walczącemu z koronawirusem w całym kraju.


6. Od początku trwania epidemii w działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa na obszarze kolejowym włączona jest jednostka PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - Straż Ochrony Kolei.
Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei współpracują ze służbami wojewodów, ze Strażą Graniczną, Policją i służbami sanitarnymi.


7. Od marca ub. roku w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. pracuje specjalny zespół ds. koordynacji działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Spółka ściśle współpracuje zespołami kryzysowymi powołanymi przez jednostki nadzorujące.