12.12.2017

Lepsze podróże w Krakowie i aglomeracji zapewnią projekty CEF

Od 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uzyskują z unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF) miliardy euro na modernizację kolejowych tras. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zarządca narodowej infrastruktury, podpisały umowy zapewniające dofinansowanie 21 projektom. Dzięki inwestycjom podróże będą krótsze i wygodniejsze, zwiększy się poziom bezpieczeństwa i ochrona środowiska.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to dziś największy beneficjent unijnego programu "Łącząc Europę" (CEF). Spółka realizuje 17 projektów, związanych z modernizacją kolejowych tras. Ich łączna wartości to 3,33 mld euro. Wraz z najnowszymi projektami, zatwierdzonymi w połowie roku, uzyskano już z unijnej kasy prawie 3,44 mld euro – na 21 inwestycji o wartości ponad 4 mld euro.


Skorzysta pasażer i ładunki częściej pojadą po torach

Efekty modernizacji będą korzystne dla pasażerów i gospodarki. Na trasach regionalnych i dalekobieżnych skrócą się czasy przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych. Nastąpi zwiększenie przepustowości szlaków kolejowych, tzn. będzie mogło jechać więcej składów, przy jednoczesnym wzroście poziomu bezpieczeństwa. Zapewnią to m.in. wiadukty zamiast tradycyjnych przejazdów kolejowo-drogowych i unowocześnione systemy sterowania ruchem kolejowym. Poprawi się też standard podróży koleją m.in. dzięki przebudowie stacji i przystanków oraz zastosowaniu udogodnień dla osób o ograniczonej mobilności. Dzięki tym zmianom, linie kolejowe w Polsce staną się jeszcze bardziej zintegrowane z transeuropejską siecią kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego.


Dla Krakowa i regionu

Dzięki modernizacji trasy Kraków Główny Towarowy – Rudzice (Podłęże) istotnie poprawi się system komunikacji. Zapewni to m.in. przekierowanie ruchu lokalnego na nowo wybudowaną, dodatkową  parę torów na odcinku Kraków Główny Osobowy – Kraków Płaszów. Efektem będą bardzo dobre podróże koleją w Krakowie, aglomeracji, regionie i kraju. Pasażerowie będą korzystać z lepiej wyposażonych, komfortowych stacji i przystanków – w tym zupełnie nowych: Kraków Grzegórzki oraz Kraków Złocień. Nowe węzły przesiadkowe połączą kolej z innymi środkami transportu publicznego.

Liczne nowe przystanki i zmodernizowane stacje Kraków Mydlniki, Kraków Główny, Kraków Płaszów i Kraków Bieżanów zapewnią wygodną obsługę pasażerom kolei aglomeracyjnej i pociągów dalekobieżnych. Dwa nowe i cztery przebudowane przystanki oraz nowe mosty i tory sprawią, że przejazdy przez miasto oraz podróże międzyregionalne staną się wygodniejsze. Możliwe będzie uruchomienie większej liczby kolejowych połączeń dalekobieżnych i aglomeracyjnych.

Sprawniejsze przejazdy pociągów zapewni m.in. 50 km nowych torów i 200 rozjazdów. Na trasie będą 22 nowe obiekty, a 34 zostaną zmodernizowane. Nad bezpieczeństwem i dobrą organizacją ruchu czuwać będą dwa nowoczesne komputerowe lokalne centra sterowania.  Zmodernizowany odcinek Kraków Główny Towarowy – Rudzice stanowi element kluczowego dla południowej Polski fragmentu linii E30: Katowice – Kraków – Tarnów – Rzeszów – Medyka. Także modernizowany w ramach CEF fragment linii nr 95 na odcinku Rudzice – Kościelniki będzie stanowił w przyszłości bardzo dobrą alternatywę dla ruchu towarowego (trasa objazdowa), dając także możliwości dla rozwoju kolei aglomeracyjnej.

Całkowita wartość projektu: 240,8 mln euro. Wartość dofinansowania z UE: 194,9 mln euro. Czas realizacji: 2016-2021.

 

Z Krakowa w Polskę

Komunikację w Małopolsce i na sieci kolejowej usprawnią także prace na linii E30 Zabrze - Katowice – Kraków. Dofinansowany ze środków CEF jest etap IIb, czyli usunięcie wąskiego gardła linii kolejowej E30 Kraków – Jaworzno Szczakowa. Projekt obejmuje odcinki: Jaworzno Szczakowa – Trzebinia, Trzebinia – Krzeszowice, Krzeszowice – Kraków Mydlniki, Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy i ma istotne znaczenie dla ruchu pasażerskiego i towarowego. Zmodernizowanych będzie ponad 52 km linii. Będą mogły jeździć cięższe pociągi, a nowoczesne lokalne centra sterowania w Jaworznie Szczakowej, Trzebini oraz na stacji Kraków-Mydlniki zapewnią sprawne prowadzenie ruchu. Łącznie będzie 9 przebudowanych i 19 nowo wybudowanych peronów z małą architekturą, dostosowanych do obsługi osób z ograniczoną mobilnością.

Całkowita wartość projektu: 410,2 mln euro. Wartość dofinansowania z UE: 324,3 mln euro. Czas realizacji: 2016-2020

Łączna wartość projektów CEF, realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dotyczących krakowskiego węzła kolejowego, to 651 mln euro z czego ok. 80 proc. stanowi dofinansowanie ze środków CEF.


Trzy konkursy CEF

Po pierwszych dwóch rozdaniach środków z CEF, Polska otrzymała 2,63 mld euro dofinansowania, na 17 projektów o wartości 3,33 mld euro. Średnie wsparcie wynosiło 79 proc. Dzięki projektom zmodernizowane zostaną linie kolejowe o łącznej długości 790 km. Prace będą zrealizowane do 2020 roku.

Ze środków dostępnych w CEF, dofinansowane będą cztery kolejne projekty, które Komisja Europejska zaakceptowała pod koniec czerwca 2017 roku. Ich łączna wartość to prawie 1 mld euro, a kwota dofinansowania stanowi 82 proc. wartości. Modernizacja obejmie dodatkowe 167 km linii. Instrument CEF jest nowym mechanizmem unijnego dofinansowania dla rozwoju infrastruktury transportowej w krajach członkowskich. Środki z programu CEF przeznaczane są na inwestycje infrastruktury z obszarów transportu, energetyki i telekomunikacji. W przypadku kolei dotyczą tworzenia szkieletowej sieci tras europejskich o wysokiej przepustowości.

Konkursy CEF to instrument dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie do 2020 roku. Zastąpiono w ten sposób fundusze wydzielone z budżetu UE na rozwój transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Transeuropean Network Transport), czyli przeznaczonych na zapewnienie spójności terytorialnej oraz usprawnienie przepływu osób i towarów.

Instrument TEN-T służył koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. W sieci bazowej TEN-T ustanowiono 10 korytarzy. Wśród nich jest korytarz  Bałtyk – Adriatyk, którego część przebiega przez Polskę na odcinku Świnoujście/Szczecin – Poznań – Wrocław, a także korytarz Morze Północne – Bałtyk, który w Polsce znajduje się na odcinku Warszawa – Poznań – Frankfurt nad Odrą. Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Wnioski beneficjentów są oceniane przez niezależnych ekspertów.

W konkursach mogą brać udział podmioty ze wszystkich państw członkowskich UE, jednak wymogiem jest, aby wnioski aplikacyjne zostały wcześniej zaakceptowane przez rząd państwa, z którego pochodzi zgłoszenie.  


Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
668 679 414

 

,,Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”

Galeria

Pliki do pobrania

Lepsze podróże w Krakowie i aglomeracji zapewnią projekty CEF

Pobierz
udostępnij wyślij drukuj