Filtrowanie
17.01.2018

Bezpieczniej w Teresinie na skrzyżowaniu linii kolejowej Warszawa – Poznań i drogi

Będzie bezkolizyjne skrzyżowanie kolejowo – drogowe w Teresinie na linii Warszawa – Poznań. Porozumienie w sprawie współfinansowania dokumentacji projektowej tunelu pod torami podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Powiatem Sochaczewskim i Gminą Teresin.

16.01.2018

Program utrzymaniowy przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku. Program utrzymaniowy zakłada zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidację zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na...

16.01.2018

80 mln zł na stacje w Kłodzku. Zyskają podróżni i przewoźnicy towarów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na przebudowę stacji Kłodzko Miasto. Szacowana na 58 mln zł inwestycja zwiększy możliwości kolei w Kotlinie Kłodzkiej. Spółka za 22,5 mln zł już dostosowuje do potrzeb pasażerów i przewozów towarowych stację Kłodzko Główne. Zaawansowanie prac zbliża się do 30 proc. 

15.01.2018

Nadodrzanka: rozpoczęła się modernizacja na odcinku Drzeńsko – Kostrzyn

Szybsze podróże z Rzepina do Kostrzyna, 5 wygodniejszych stacji i przystanków oraz lepsze warunki dla transportu towarów zapewni modernizacja Nadodrzanki na odcinku Drzeńsko – Kostrzyn. Prace rozpoczęły się w styczniu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na inwestycję ponad 160 mln zł (netto). 

12.01.2018

Stacja Gliwice Port zapewni sprawniejsze przewozy towarów

Ponad 32 mln zł przeznaczyły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na przebudowę stacji Gliwice Port. Rozpoczęte w lipcu 2017 r. prace zwiększą przepustowość stacji i możliwość obsługi składów towarowych. Więcej ładunków z torów przejmie żegluga, korzystająca z Kanału Gliwickiego i Odry.

12.01.2018

Bezpieczne ferie z koleją

Więcej patroli Straży Ochrony Kolei na stacjach, mostach i wiaduktach kolejowych, spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, akcje ulotkowe na przejazdach kolejowo-drogowych. Kolejarze i funkcjonariusze SOK przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas wyjazdów na wypoczynek i obok terenów kolejowych. 

11.01.2018

Forum Inwestycyjne: dialog zamawiającego z branżą kolejową ułatwia inwestycje

Na V Plenarnym Forum Inwestycyjnym, 11 stycznia w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały branżę o planach na 2018 r. Przestawione były uzyskane efekty i postulaty, wypracowane podczas spotkań grup roboczych Forum Inwestycyjnego.

11.01.2018

Olsztyn zyska lepsze połączenie kolejowe z Warszawą

Rozpoczynają się prace związane z modernizacją linii kolejowej z Olsztyna do Działdowa. Poprawi się komfort i skróci do około 2 godz. czas podróży najszybszym pociągiem z Olsztyna do Warszawy. Pasażerowie skorzystają z efektów inwestycji już pod koniec 2019 r. Prace wymagają wprowadzenia zmian w podróżach z Olsztyna do Działdowa i Warszawy.

10.01.2018

Sprawniejsza komunikacja kolejowa w Warszawie

10 stycznia 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za 27,6 mln zł brutto na wykonanie dokumentacji projektu modernizacji warszawskiej linii średnicowej. W ramach inwestycji zostaną wybudowane nowoczesne przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle. Zmodernizowana zostanie stacja Warszawa Wschodnia, gdzie m.in. powstaną nowe zadaszenia peronów i przebudowane...

08.01.2018

Nowe pojazdy techniczne PLK zapewnią sprawniejsze podróże

Specjalny pociąg ratownictwa technicznego i 10 pojazdów szynowo – drogowych za ponad 15 mln zł uzupełniły zespoły ratownictwa technicznego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w 2017 r. Sprzęt służy sprawnemu usuwaniu skutków zdarzeń na sieci kolejowej. W 2018 r. zarządca infrastruktury planuje kolejne zakupy za ok. 11 mln zł. 

05.01.2018

ERTMS na E20 Kunowice - Terespol – bezpieczniejsze i sprawniejsze przejazdy

Wyższy poziom bezpieczeństwa, ograniczenie ryzyka zdarzeń na kolei, większa przepustowość linii, punktualniejsze pociągi – takie będą efekty wdrożenia europejskiego systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol. Wartość podpisanej umowy na projekt, wraz z nadzorem inżynierskim, to 707 mln zł.

04.01.2018

Magistrala węglowa: ponad 2 mld zł na lepsze podróże i sprawny przewóz towarów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 2 mld zł zmienią standard na 165 km linii kolejowej od Chorzowa do Zduńskiej Woli. Pociągi pojadą szybciej, pasażerowie skorzystają z wygodniejszych stacji i nowych przystanków. Sprawniejszy będzie transport towarów ze Śląska do portów. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy modernizacja przejazdów i remont wiaduktów.

03.01.2018

Kraków. Historyczny wiadukt nad ul. Grzegórzecką zapewni sprawniejsze podróże

Trwają prace związane z rozbudową XIX - wiecznego wiaduktu kolejowego, nad ul. Grzegórzecką w Krakowie. Będzie dostosowany do potrzeb nowoczesnej kolei, która zapewni krótsze podróże i przejazd większej liczby pociągów. Na wiadukcie będą cztery tory, co ułatwi przejazdy pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych między Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem.

02.01.2018

Poznań – Piła – zakończony pierwszy etap prac

Na trasie Poznań Piła, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły pierwszy etap prac między Poznaniem a Obornikami Most. Roboty objęły perony oraz jeden z dwóch torów. Budowane są przystanki, naprawiono obiekty inżynieryjne. W grudniu 2019 r. podróż Poznań – Piła skróci się o około 40 minut. Inwestycja warta 500 mln zł, realizowana jest w ramach RPO województwa wielkopolskiego.

31.12.2017

PLK realizują umowy za 25 mld zł

W 2017 r PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy z Krajowego Programu Kolejowego o wartości ponad 18,5 mld zł. W realizacji są umowy o wartości ponad 25 mld zł. W każdym województwie powstają coraz lepsze połączenia i coraz lepsza sieć kolejowa w Polsce.