Współpraca z Kolejami Litewskimi (LG)

http://www.litrail.lt/

Współpraca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Kolejami Litewskimi w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego opiera się na zapisach Porozumienia o współpracy w zakresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej dla organizacji ruchu kolejowego przez granicę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, zawarte między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Koleje Litewskie S.A. (AB „Lietuvos gelezinkeliai”). Dla celów określenia miejscowych warunków techniczno-eksploatacyjnych strony uzgodniły:

1. Miejscową Instrukcję Organizacji Ruchu (MIOR) pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku i Lietuvos Geleznikaliai Trakiszki (RP) – Mockava (LG)

Ponadto PKP PLK S.A. udostępnia na swojej stronie internetowej podstawowe warunki techniczno-eksploatacyjne dla poszczególnych przejść granicznych, których wykaz znajdą Państwo tutaj