Współpraca z Koleją Białoruską (BCz)

http://www.rw.by/

Prowadzenie ruchu kolejowego przez polsko-białoruskie stacje kolejowe PKP PLK S.A. realizuje na podstawie Porozumienia o współpracy w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową i dostępu do niej dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi. Dla celów określenia warunków prowadzenia ruchu na odcinkach transgranicznych strony uzgadniają Miejscowe Porozumienia Graniczne, do których należą:

1. Miejscowe Kolejowe Porozumienie Graniczne określające zasady zarządzania infrastrukturą kolejową dla prowadzenia ruchu kolejowego na przejściu granicznym Terespol (RP) – Brest (RB) między stacjami obsługujących przejście graniczne Terespol i Brest Północny

2. Miejscowe Kolejowe porozumienie Graniczne określające zasady zarządzania infrastrukturą kolejową dla prowadzenia ruchu kolejowego na przejściu granicznym Terespol (RP) – Brest (RB) między stacjami obsługujących przejście graniczne Terespol i Brest Centralny

3. Miejscowe Kolejowe Porozumienie Graniczne (MKPG) regulujące zasady zarządzania infrastrukturą kolejową dla prowadzenia ruchu kolejowego na przejściu granicznym Siemianówka (RP) – Swisłocz (RB)

4. Miejscowe Kolejowe Porozumienie Graniczne określające zasady zarządzania infrastrukturą kolejową dla prowadzenia ruchu kolejowego na przejściu granicznym Kuźnica Białostocka (RP) – Grodno (RB)

Ponadto PKP PLK S.A. udostępnia na swojej stronie internetowej podstawowe warunki techniczno-eksploatacyjne dla poszczególnych przejść granicznych, których wykaz znajdą Państwo tutaj.

Procedurę przydzielania tras pociągów przez polsko-białoruskie przejścia graniczne znajdziecie Państwo tutaj.

Pozostałe regulacje, dotyczące zasad udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP PLK S.A. zjadą Państwo tutaj.