Zaproszenie do udziału w wywiadach w ramach analizy rynku

Zespół Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierownictwem dr. Michała Wolańskiego przeprowadza na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. analizę rynku w celu zbadania możliwości zastosowania składnika stawki jednostkowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej związanego z rodzajem wykonywanych przewozów. Analiza realizowana jest na podstawie § 21 ust.17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków udostępniania infrastruktury kolejowej.

Metodyka analizy rynku oparta jest głównie o analizy ekonometryczne. W celu sformułowania tez badawczych, zespół Szkoły Głównej Handlowej planuje również przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami przewoźników, spedytorów i nadawców ładunków. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wywiadach na adres badania.PLK@sgh.waw.pl do dnia 30 września 2019 r. Osoby przeprowadzające wywiady mogą dojechać do respondentów do dowolnego miejsca w Polsce. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń, zespół Szkoły Głównej Handlowej zastrzega sobie prawo losowego doboru respondentów.