Trasy modelowe

Od rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 tj. od dnia 11 grudnia 2016 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdrożyła dla przewoźników rzeczy  procedurę rozliczeń za zrealizowane drogami okrężnymi przejazdy pociągów w ramach indywidualnego rozkładu jazdy i Katalogu PLK, w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK.

Procedura

Załączniki do Procedury

Wykazy tras modelowych