Regulamin wykorzystywania sieci radiołączności w pasmach radiowych administrowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez przewoźników kolejowych

Projekt Regulaminu wykorzystywania sieci radiołączności w pasmach radiowych administrowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez przewoźników kolejowych korzystających z linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Termin na zgłoszenie ewentualnych uwag do Projektu to 15.11.2020 r. Uwagi prosimy kierować do Biura Automatyki i Telekomunikacji na adres: iat@plk-sa.pl.