ZMIANY W REGULAMINIE SIECI 2021/2022

REGULAMIN SIECI 2021/2022 - WERSJA PIERWOTNA

Projekt Regulaminu sieci 2021/2022

Projekt Regulaminu sieci 2021/2022 został opracowany na podstawie art. 32 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 27 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej i zamieszczony na stronie internetowej w dniu 7 sierpnia 2020 r.
Termin na zgłoszenie ewentualnych uwag aplikantów do Projektu Regulaminu sieci 2021/2022 upłynął z dniem 21 sierpnia 2020 r.