ZMIANY W REGULAMINIE SIECI 2020/2021

REGULAMIN SIECI 2020/2021 - WERSJA PIERWOTNA

Projekt Regulaminu sieci 2020/2021

Projekt Regulaminu sieci 2020/2021 został opracowany na podstawie art. 32 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 710, ze zm.) oraz § 27 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755, ze zm.) i zamieszczony na stronie internetowej w dniu 18 lipca 2019 r. Termin na zgłoszenie ewentualnych uwag aplikantów do Projektu Regulaminu sieci 2020/2021 upłynął z dniem 1 sierpnia 2019 r.