Regulamin sieci 2018/2019

A. Tekst Regulaminu

B. Załączniki

2. Charakterystyka infrastruktury kolejowej:

3. Przepisy wewnętrzne:

4. Wykazy jednostek i komórek organizacyjnych przywoływanych w Regulaminie:

5. Harmonogramy zamknięć torowych:

6. Wzory wniosków:

11. Sposób ustalania kategorii linii kolejowych dla potrzeb kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej [Załącznik zostanie opublikowany niezwłocznie po jego opracowaniu]

15. Projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  [Projekt zostanie opublikowany, zgodnie z art. 33 ust. 14 Ustawy, niezwłocznie po jego opracowaniu]


16. Wykaz linii kolejowych o szerokości torów 1435 mm zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przyporządkowaniem im cennikowych kategorii  [Projekt zostanie opublikowany niezwłocznie po jego opracowaniu]