Projekt Regulaminu sieci 2022/2023

Projekt Regulaminu sieci 2022/2023 został opracowany na podstawie art. 32 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 27 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej i zamieszczony na stronie internetowej w dniu 22.07.2021 r.

Ewentualne uwagi aplikantów do Projektu Regulaminu sieci 2022/2023 można zgłaszać w formie wypełnionej tabeli uwag (do pobrania poniżej), na adres: regulamin@plk-sa.pl, w terminie do dnia 05.08.2021 r.