Zmiany w Regulaminie Sieci 2019/2020

Regulamin Sieci 2019/2020 - wersja pierwotna


Projekt Regulaminu sieci 2019/2020


Projekt Regulaminu sieci 2019/2020 został opracowany na podstawie:
  1) art. 32 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2117, ze zm.),
  2) § 27 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755),
i zamieszczony na stronie internetowej w dniu 26 lipca 2018 r.