Zmiany w Regulaminie Sieci 2018/2019

Regulamin Sieci 2018/2019 - wersja pierwotna


Projekt Regulaminu sieci 2018/2019


Projekt Regulaminu sieci 2018/2019 został opracowany na podstawie:
  1) art. 32 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1727, ze zm.),
  2) § 27 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755),
i zamieszczony na stronie internetowej w dniu 11 sierpnia 2017 r.