Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015/2016

A. Tekst Regulaminu

B. Załączniki

2.Charakterystyka infrastruktury kolejowej:

3. Przepisy wewnętrzne:

4. Wykazy jednostek i komórek organizacyjnych przywoływanych w Regulaminie:

5. Harmonogramy zamknięć torowych:

6. Wzory wniosków: