Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015

Sprzedaż Regulaminu prowadzi:
 Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Biuro Sprzedaży

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
nr tel.: (00 48) 22 473 30 80; nr faksu: (00 48) 22 473 28 04;

A. Tekst Regulaminu

B. Załączniki

2.  Charakterystyka infrastruktury kolejowej

3.  Przepisy wewnętrzne:

4.  Wykazy jednostek i komórek organizacyjnych przywoływanych w Regulaminie:

4.3 Wykaz ekspozytur:

5A.  Uchylony