Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2013/2014

Sprzedaż Regulaminu prowadzi:
 Biuro Sprzedaży
Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
nr tel.: (22) 473 30 80; nr faksu: (22) 473 28 04;

A. Tekst regulaminu

B. Załączniki

2. Charakterystyka infrastruktury kolejowej

4. Wykazy jednostek i komórek organizacyjnych przywoływanych w Regulaminie:

4.3  Wykaz ekspozytur: