Sieciowy harmonogram zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania stanowi Załącznik 5.1 do właściwych Regulaminów sieci, dostępnych w zakładce: Dla klientów i kontrahentów -> Warunki udostępniania infrastruktury
i regulaminy -> Regulamin sieci.