Statut Sieci Kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Znowelizowana Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 r. poz.1923), nałożyła na zarządców infrastruktury kolejowej obowiązek sporządzenia statutu zarządzanej przez nich sieci kolejowej. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadził Uchwałą nr 1177/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. poniższy Statut Sieci Kolejowej.

 

A. TEKST UJEDNOLICONY STATUTU SIECI KOLEJOWEJ

B. ZAŁĄCZNIKI