Najem/dzierżawa


OFERTA PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A.
w zakresie najmu/dzierżawy infrastruktury kolejowej kierowana jest zarówno do osób prowadzących działalność gospodarczą jak i do osób fizycznych. 

Posiadamy wolne do zagospodarowania:

  • miejsca pod umieszczenie reklam,
  • grunty przy torach, 
  • rampy, place ładunkowe,
  • grunty w pasie linii kolejowych,
  • grunty pod garaże, działki, parkingi,
  • budynki, pomieszczenia, 
  • tereny pod składowiska, itp. 

oraz posiadamy do wynajmu: dźwigi do załadunku i rozładunku materiałów, toromierz elektroniczny do pomiaru torów, oczyszczarki tłucznia, pociągi do wymiany nawierzchni kolejowej, samochód ratownictwa technicznego.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą, prosimy o wypełnienie Wniosku o najem/dzierżawę (wniosek do pobrania poniżej).

Wypełniony wniosek można przesłać e-mailem, pocztą, można również złożyć osobiście, lub wypełnić na miejscu w jednostce organizacyjnej PKP PLK S.A. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o ofercie prosimy kontaktować się  z  pracownikami PKP PLK S.A. - telefonicznie bądź drogą mailową.

     ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM/DZIERŻAWĘ


Zamieszczone oferty mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do negocjacji i zawarcia umowy. Informacje zawarte w ofertach mogą ulegać zmianom.