Korytarz towarowy nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie

Po kilku latach intensywnych przygotowań i dzięki zaangażowaniu partnerów z kilku krajów, a wśród nich pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w dniu 10 listopada zostały uruchomione dwa korytarze towarowe przebiegające przez terytorium Polski: korytarz towarowy nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie na osi północ – południe oraz korytarz towarowy nr 8 Morze Północne – Morze Bałtyckie zorientowany równoleżnikowo. Tym samym Polska dołączyła do grona państw, w których funkcjonują korytarze towarowe.

Korytarze towarowe to europejskie przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności kolejowego transportu kolejowego względem innych rodzajów transportu. Obowiązek ich wdrożenia został nałożony na Polskę przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Główną cechą charakterystyczną korytarzy towarowych jest nowa oferta skierowana do wnioskodawców. Obejmuje ona między innymi utworzenie dla każdego korytarza punktu kompleksowej obsługi Corridor one-stop shop (C- OSS). W tym punkcie wnioskodawca będzie składać wniosek o przydział trasy i otrzyma na niego odpowiedź w jednym miejscu, w ramach jednej operacji, dla pociągów towarowych przekraczających co najmniej jedną granicę w korytarzu towarowym. C-OSS będzie przyjmował wnioski o przydział tras w trybie ad-hoc w ramach udostępnionej mu przez zarządców infrastruktury rezerwy zdolności przepustowej, a także będzie przydzielał trasy wstępnie ustalone począwszy od rozkładu jazdy 2016/2017. 

Nowa oferta prezentowana w ramach europejskich korytarzy towarowych zwiększy zainteresowanie przewozem towarów koleją, ułatwi wymianę handlową, poszerzy rynki zbytu oraz współpracę międzyregionalną i transgraniczną w zakresie transportu towarów. Na uruchomieniu korytarzy towarowych zyska nie tylko Polska, ale wszystkie kraje, przez które przebiegają korytarze.

10 listopada 2015 r. to dzień uruchomienia korytarza oraz moment, w którym swoją działalność rozpoczął korytarzowy punkt kompleksowej obsługi - corridor one-stop shop (C-OSS). Decyzją Rady Zarządzającej korytarza Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie C-OSS funkcjonuje w ramach Biura korytarza towarowego. Obsługę C-OSS zapewnia włoski zarządca infrastruktury RFI. Poniżej znajdują się adresy, pod którymi można uzyskać informacje na temat korytarza i jego oferty.


C-OSS korytarza towarowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie:

via Trento 38
30171 Mestre (VE)
Włochy
Tel. kom.: +39 313 804 76 16


Biuro korytarza towarowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie:

via Trento 38
30171 Mestre (VE)
Włochy    


Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej, na której znajduje się aktualna oferta korytarza.
Adres strony to: www.rfc5.eu