Bursztynowy Korytarz Towarowy nr 11

Po kilku latach intensywnych przygotowań i dzięki zaangażowaniu partnerów z Polski, Węgier, Słowacji i Słowenii, a wśród nich pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w dniu 14 stycznia 2019 r. został uruchomiony trzeci korytarz towarowy przebiegający przez terytorium Polski: Bursztynowy Korytarz Towarowy nr 11.

Bursztynowy Korytarz Towarowy powstał na mocy Rozporządzenia (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. W marcu 2016 r. ministerstwa ds. transportu Polski, Węgier, Słowacji i Słowenii skierowały do Komisji Europejskiej wspólny list intencyjny w sprawie utworzenia tego korytarza. W styczniu 2017 r. Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie utworzenia Bursztynowego Korytarza Towarowego, który powinien zostać uruchomiony w ciągu dwóch lat od momentu wydania decyzji.

Celem utworzenia korytarza towarowego nr 11 jest promowanie kolei jako środka transportu w międzynarodowych przewozach towarowych, poprawa konkurencyjności transportu kolejowego oraz lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości dla towarowych przewozów międzynarodowych w południowych i wschodnich regionach Unii Europejskiej.

Bursztynowy Korytarz Towarowy łączy południowo-wschodnią Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię z granicą białoruską w Terespolu, obejmuje również miasta stołeczne: Budapeszt, Bratysławę i Ljubljanę oraz centra przemysłowe w okolicach Krakowa, Katowic (Górnośląski Okręg Przemysłowy), Warszawy, Koszyc i Miszkolca. Południowy kraniec korytarza sięga portu Koper położonego nad Adriatykiem w Słowenii. Korytarz stanowi uzupełnienie europejskiej sieci korytarzy towarowych dzięki połączeniom z korytarzami nr 5, 6, 7, 8 i 9.

W Polsce korytarz nr 11 zapewnia skomunikowanie trasami korytarza towarowego południowej i wschodniej części kraju zapewniając rozszerzenie sieci jaką tworzą już istniejące korytarze nr 5 i 8. Bardzo istotne znaczenie ma poprowadzenie trasy głównej korytarza nr 11 przez przejście graniczne Muszyna - Plaveč oraz budowa nowego fragmentu linii kolejowej na odcinku Podłęże - Piekiełko, który również zostałby włączony do trasy głównej korytarza nr 11.

Decyzją Rady Zarządzającej Bursztynowego Korytarza Towarowego nr 11 funkcję C-OSS pełni pan Roman Stańczak z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zaś siedziba C-OSS mieści się w Warszawie. Poniżej znajdują się adresy, pod którymi można uzyskać informacje na temat korytarza i jego oferty.


C-OSS Bursztynowego Korytarza Towarowego nr 11

e-mail: roman.stanczak@plk-sa.pl
tel.: +48 22 473 34 69


Biuro Bursztynowego Korytarza Towarowego nr 11

e-mail: amberrfc-secretariat@vpe.hu
tel.: +36 1 301 9906


Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej, na której znajduje się aktualna oferta korytarza.
Adres strony to: www.rfc-amber.eu