Bursztynowy Korytarz Towarowy nr 11

Po kilku latach intensywnych przygotowań i dzięki zaangażowaniu partnerów z Polski, Węgier, Słowacji i Słowenii, a wśród nich pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w dniu 30 stycznia 2019 r. zostanie uruchomiony trzeci korytarz towarowy przebiegający przez terytorium Polski: Bursztynowy Korytarz Towarowy nr 11.

Bursztynowy Korytarz Towarowy tworzony jest na mocy Rozporządzenia (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. W marcu 2016 r. ministerstwa ds. transportu Polski, Węgier, Słowacji i Słowenii skierowały do Komisji Europejskiej wspólny list intencyjny w sprawie utworzenia tego korytarza. W styczniu 2017 r. Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie utworzenia Bursztynowego Korytarza Towarowego, który powinien zostać uruchomiony w ciągu dwóch lat od momentu wydania decyzji.

Celem utworzenia korytarza towarowego nr 11 jest promowanie kolei jako środka transportu w międzynarodowych przewozach towarowych, poprawa konkurencyjności transportu kolejowego oraz lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości dla towarowych przewozów międzynarodowych w południowych i wschodnich regionach Unii Europejskiej.

Bursztynowy Korytarz Towarowy połączy południowo-wschodnią Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię z granicą białoruską w Terespolu, obejmie również miasta stołeczne: Budapeszt, Bratysławę i Ljubljanę oraz centra przemysłowe w okolicach Krakowa, Katowic (Górnośląski Okręg Przemysłowy), Warszawy, Koszyc i Miszkolca. Korytarz będzie stanowił uzupełnienie europejskiej sieci korytarzy towarowych dzięki połączeniom z korytarzami nr 5, 6, 7, 8 i 9.

W Polsce korytarz nr 11 zapewni skomunikowanie trasami korytarza towarowego południowej i wschodniej części kraju zapewniając rozszerzenie sieci jaką tworzą już istniejące korytarze nr 5 i 8. Bardzo istotne znaczenie ma poprowadzenie trasy głównej korytarza nr 11 przez przejście graniczne. Muszyna - Plavec oraz budowa nowego fragmentu linii kolejowej na odcinku Podłęże - Piekiełko, który również zostałby włączony do trasy głównej korytarza nr 11.

Oferta tras wstępnie ustalonych dla Bursztynowego Korytarza Towarowego będzie dostępna na stronie internetowej korytarza (w budowie), począwszy od rozkładu jazdy 2019/2020.