Rozkład jazdy krajowych tras pociągów z Katalogu PLK dostępny jest za pomocą Internetowego Systemu Zamawiania Trasy Pociągu (ISZTP) – „Zamawiaj i Jedź”.

Dostęp do systemu przyznawany jest zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników.
Niniejszy regulamin reguluje również zasady i sposób korzystania z aplikacji.

 

Internetowy System Zamawiania Trasy Pociągu - "Zamawiaj i Jedź"