Procedura MMS-PW-02

Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W dniu 30 października 2017 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjął Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”   

Podstawowa zmiana w „Zasadach…” dotyczy możliwości przedłużenia wydanych świadectw uznania (§ 7a) oraz możliwość wpisu na listę uznaniową bez konieczności wykonania czynności audytowych (§ 5 ust. 3).

Zasady są dokumentem związanym z procedurą Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS-PW-02 „Kwalifikacja i ocena wykonawców związanych z Systemem Zarządzaniem Utrzymaniem”, która obowiązuje od dnia
06.04.2016 r.

Informujemy, że w ramach postępowań o udzielenie zamówień dotyczących usług w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych, o których mowa w załączniku nr 1 do ww. Zasad, wszczętych od 1 lipca 2016 r., jednym z warunków udziału wykonawcy jest wpis przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na „Listę wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych posiadających status uznania nadany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”  w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Odnośniki

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących obsługi wniosków o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych można uzyskać pod adresem e-mail: wlodzimierz.mastalerz@plk-sa.pl lub pod numerem telefonu (22) 473-36-57, kom. (48) 571 370 337.

Wpłaty z tytułu czynności audytu i wydania świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych w związku z rozpatrzeniem wniosku o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych należy realizować na następujący numer rachunku:

ING Bank Śląski S.A
Nr  37 1050 0086 1000 0090 3041 3000