Procedura MMS-PW-02

Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych

W dniu 11 grudnia 2018 r. Zarząd PKP Polskie Linie kolejowe S.A. podjął uchwałę o zmianie w „Zasadach weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”. 
Zmiana dotyczy tylko załącznika nr 1 „Wykaz usług, które wymagają weryfikacji kompetencji wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych” – usunięto punkt F. Elementy układu napędowego.

Ponadto informujemy:  
- Zasady… (Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany przyjęte – Uchwałą Nr 1054/2017 Zarządu PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z dnia 30 października 2017 r., oraz Uchwałą Nr 1019/2018 Zarządu PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z dnia 11 grudnia 2018 r.) są dokumentem związanym z procedurą Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS-PW-02 „Kwalifikacja i ocena wykonawców związanych z Systemem Zarządzaniem Utrzymaniem”, która obowiązuje od dnia 06.04.2016 r.
- w ramach postępowań o udzielenie zamówień dotyczących usług  w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych, o których mowa w załączniku nr 1 do ww. Zasad, wszczętych od 1 lipca 2016 r., jednym z warunków udziału wykonawcy jest wpis przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na „Listę wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych posiadających status uznania nadany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Biuro Dróg Kolejowych informuje o przeprowadzeniu rocznej oceny wykonawców świadczących w 2018 roku usługi utrzymania pojazdów kolejowych na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nadmieniamy, że roczna ocena wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami ujętymi w Procedurze MMS-PW-02 Kwalifikacja i ocena wykonawców związanych z Systemem Zarządzania Utrzymaniem.
W wyniku analizy przesłanych przez komórki organizacyjne Spółki rocznych ocen wykonawców stwierdzono, że podmioty gospodarcze biorące udział w czynnościach utrzymaniowych poziomach P3 do P5 w 2018 r. dostały oceny bardzo dobre.
W związku z powyższym Biuro Dróg Kolejowych informuje o pozostawieniu wszystkich wykonawców usług biorących udział w czynnościach utrzymaniowych poziomów P3, P4 i P5 floty pojazdów Spółki w 2018 r. na „Liście wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych posiadających status uznania nadany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”.
 

Odnośniki

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących obsługi wniosków o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych można uzyskać pod adresem e-mail: wlodzimierz.mastalerz@plk-sa.pl lub pod numerem telefonu (22) 473-36-57, kom. (48) 571 370 337.

Wpłaty z tytułu czynności audytu i wydania świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych w związku z rozpatrzeniem wniosku o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych należy realizować na następujący numer rachunku:

ING Bank Śląski S.A
Nr  37 1050 0086 1000 0090 3041 3000