Procedura MMS-PW-02

Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych

W dniu 28 czerwca 2018 r. zakończył się proces weryfikacji wniosków o przedłużenie świadectw kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych których ważność upłynęła w dniu 30 czerwca 2018 r. Aktualna lista w odnośnikach do pobrania – „Lista wykonawców usług utrzymania  pojazdów kolejowych posiadających status uznania nadany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

Ponadto informujemy:
-  Zasady… (Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany przyjęte – Uchwałą Nr 1054/2017 Zarządu PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z dnia 30 października 2017 r.) są dokumentem związanym z procedurą Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS-PW-02 „Kwalifikacja i ocena wykonawców związanych z Systemem Zarządzaniem Utrzymaniem”, która obowiązuje od dnia 06.04.2016 r.
-  w ramach postępowań o udzielenie zamówień dotyczących usług  w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych, o których mowa w załączniku nr 1 do ww. Zasad, wszczętych od 1 lipca 2016 r., jednym z warunków udziału wykonawcy jest wpis przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na „Listę wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych posiadających status uznania nadany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 

Odnośniki

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących obsługi wniosków o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych można uzyskać pod adresem e-mail: wlodzimierz.mastalerz@plk-sa.pl lub pod numerem telefonu (22) 473-36-57, kom. (48) 571 370 337.

Wpłaty z tytułu czynności audytu i wydania świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych w związku z rozpatrzeniem wniosku o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych należy realizować na następujący numer rachunku:

ING Bank Śląski S.A
Nr  37 1050 0086 1000 0090 3041 3000