Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych

Zasady weryfikacji kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” jako załącznik nr 1 do uchwały Nr 292/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 kwietnia 2016 r. (tekst ujednolicony uwzględniający zmiany przyjęte: 1. uchwałą Nr 1054/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 października 2017 r. 2. uchwałą Nr 1019/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 grudnia 2018 r.)” są dokumentem związanym z procedurą Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS-PW-02 „Kwalifikacja i ocena wykonawców związanych z Systemem Zarządzaniem Utrzymaniem”, która obowiązuje od dnia 06.04.2016 r.

Ponadto informuje się, że z dniem 4 września 2020 r. została zaktualizowana „Lista wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych posiadających status uznania nadany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Odnośniki

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących obsługi wniosków o wydanie świadectwa kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych można uzyskać pod adresem e-mail: cezary.musial@plk-sa.pl lub pod numerem telefonu (22) 473-36-57, kom. (48) 502 215 459