Cennik obowiązujący w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją Nr DRRK-WKL.730.3.2017.RK z dnia 6 lipca 2017 r. odmówił zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rjp 2017/2018.

Na podstawie art. 33 ust. 18 Ustawy o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.), Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął Uchwałę Nr 795/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązującego od 10 grudnia 2017 r. oraz poinformowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o podjęciu decyzji o stosowaniu od 10 grudnia 2017 r. stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017.

W skład cennika wchodzą:

1. Opłata za obsługę wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej

2. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

3. Sposób ustalania opłat rezerwacyjnych

4. Sposób ustalania opłaty za postój pojazdów kolejowych

5. Sposób ustalania opłaty za opracowanie studium rozkładu jazdy pociągów


Dla umożliwienia korzystania z "Cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązującego od 10 grudnia 2017 r." w zakresie dotyczącym pkt. 2 cennika, przygotowane zostały:


KALKULACJA

Biuro Sprzedaży oferuje oprogramowanie KALKULACJA 2018 umożliwiające obliczanie opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala ono na dokonanie szacunkowej wyceny opłaty za udostępnianie trasy przejazdu dla danej masy brutto pociągu. Charakterystykę oprogramowania zawiera opis obsługi programu KALKULACJA 2018.

Uwaga: 

Oprogramowanie działa poprawnie na wersjach systemu MS Windows: XP, Vista, 7 oraz 8. 


Sprzedaż oprogramowania prowadzi oraz wszelkich informacji udziela:
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala
Biuro Sprzedaży
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
miejski nr tel.: (22) 473 27 09; kolejowy nr tel.: (922) 473 27 09
miejski nr faksu: (22) 473 28 04; kolejowy nr faksu: (922) 473 28 04
e-mail: dariusz.zalewski(at)plk-sa.pl