Cennik obowiązujący w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją Nr DRRK-WKL.730.3.2017.RK z dnia 6 lipca 2017 r. odmówił zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rjp 2017/2018.

Na podstawie art. 33 ust. 18 Ustawy o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.), Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął Uchwałę Nr 795/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązującego od 10 grudnia 2017 r. oraz poinformowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o podjęciu decyzji o stosowaniu od 10 grudnia 2017 r. stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017.

W skład cennika wchodzą:

1. Opłata za obsługę wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej

2. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

3. Sposób ustalania opłat rezerwacyjnych

4. Sposób ustalania opłaty za postój pojazdów kolejowych

5. Sposób ustalania opłaty za opracowanie studium rozkładu jazdy pociągów


Dla umożliwienia korzystania z "Cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązującego od 10 grudnia 2017 r." w zakresie dotyczącym pkt. 2 cennika, przygotowane zostały: