Cennik obowiązujący w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją DRRK-WKL.730.5.2016.RK z dnia 27 lipca 2016 r. zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych.

zawiera:

I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej 

1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej 

2. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów 

II. Stawki jednostkowe opłat dodatkowych 


Dla umożliwienia korzystania z "Cennika stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązującego od 11 grudnia 2016 r." przygotowane zostały:


KALKULACJA

Biuro Sprzedaży oferuje oprogramowanie KALKULACJA 2017 umożliwiające obliczanie opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala ono na dokonanie szacunkowej wyceny opłaty za udostępnianie trasy przejazdu dla danej masy brutto pociągu. Charakterystykę oprogramowania zawiera opis obsługi programu KALKULACJA 2017.

Uwaga: 

Oprogramowanie działa poprawnie na wersjach systemu MS Windows: XP, Vista, 7 oraz 8. 


Sprzedaż oprogramowania prowadzi oraz wszelkich informacji udziela:
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala
Biuro Sprzedaży
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
miejski nr tel.: (22) 473 27 09; kolejowy nr tel.: (922) 473 27 09
miejski nr faksu: (22) 473 28 04; kolejowy nr faksu: (922) 473 28 04
e-mail: dariusz.zalewski(at)plk-sa.pl