Bezpieczeństwo Informacji Spółki

Inspektor Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Grzegorz Kuta, adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl