Regulacje wewnętrzne

stanowiące uzupełnienie listy, ustalanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, dotyczącej właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei w zakresie:
Regulacje dotyczące bezpieczeństwa

Poniżej publikujemy obowiązujące procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz materiały związane.

Rejestr zagrożeń będzie każdorazowo udostępniany na pisemne wystąpienie zainteresowanego podmiotu.Księga Standardów Utrzymania Czystości na Wybranych Stacjach i Dworcach Kolejowych