INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY PRAW AUTORSKICH

UWAGA: Prawa autorskie do poniższych Instrukcji przysługują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oznacza to, że nie mogą być one powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia.

Podmioty zainteresowane zawarciem umowy licencyjnej na korzystanie z Instrukcji proszone są o kontakt z właściwym Zakładem Linii Kolejowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 nr 24 poz. 83).

 

Instrukcje z możliwością wydruku

1. Ruch i przewozy kolejowe

2. Automatyka i telekomunikacja

3. Linie kolejowe

4. Ochrona środowiska

5. Geodezja kolejowa

6. Geologia inżynierska

7. Elektroenergetyka kolejowa

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

9. Finanse i księgowość

10. Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarządzania zasobami ludzkimi oraz inne o charakterze organizacyjno-administracyjnym

11. Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa

12. Infrastruktura pasażerska

13. Inne