06.08.2019

Wiertnice geologiczne do badań podłoża gruntowego linii kolejowych

Materiał ze szkolenia naszych geologów, którzy otrzymali nowoczesny specjalistyczny sprzęt do sprawdzania warunków gruntowo-wodnych na terenach przyszłych inwestycji. Zakupione przez nas dwie wiertnice geologiczne za prawie 2 mln zł umożliwiają dokładne badania na głębokości do 20 m. Pojazdy na gąsienicach są wyposażone m.in. miernik do pomiaru głębokości wody i gęstości gruntu. Pozwolą na lepsze przygotowanie projektu inwestycji, określenie dokładnego zakresu prac, a to przełoży się na szybszą realizację robót i lepszą jakość.

udostępnij drukuj