06.02.2020

Wiertnica na budowie linii kolejowej: Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki-Stare Koźle

Grunt pod torami kolejowymi musi zapewniać odpowiednią stabilność. Gdy podłoże ma tendencję do osiadania – wymaga wzmocnienia. Za pomocą specjalistycznego sprzętu – wiertnicy – tworzymy tzw. kolumny przemieszczeniowe. Jak przebiega proces tworzenia kolumn z wykorzystaniem wiertnicy? Dowiecie się tego z materiału, na przykładzie prac na linii kolejowej Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle.

Linia kolejowa Toszek-Stare Koźle to jedna z najważniejszych tras towarowych na Górnym Śląsku. Zapewnia m.in. transport węgla z kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. Prace na linii zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, zapewnią sprawniejszy i szybszy transport towarów. Dzięki odnowieniu infrastruktury możliwy będzie przejazd większej liczby składów. Efektem będzie zwiększenie konkurencyjności kolei w stosunku do transportu drogowego.

Roboty na linii Toszek-Stare Koźle są przeprowadzane w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki-Stare Koźle" o wartości ponad 190 mln zł, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

udostępnij drukuj