05.03.2020

Stawiamy na recykling i ekologię – na przykładzie linii Toszek Północ-Stare Koźle

Stawiamy na recykling i ekologię. Widać to szczególnie w postępującym procesie przebudowy linii kolejowych na terenie naszego kraju. Każda taka inwestycja poprzedzona jest analizą, podczas której wyspecjalizowana komisja ocenia, jakie elementy linii przeznaczonej do remontu da się ponownie wykorzystać. Zbierane są także informacje o materiałach, które można ponownie przetworzyć. Dzięki temu inwestycje są bardziej przyjazne środowisku, a zaoszczędzone środki mogą zostać przeznaczone na kolejne remonty. Szczegóły w materiale.

Linia kolejowa Toszek – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle to jedna z najważniejszych tras towarowych na Górnym Śląsku. Zapewnia m.in. transport węgla z kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. Prace na linii zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, zapewnią sprawniejszy i szybszy transport towarów. Dzięki odnowieniu infrastruktury możliwy będzie przejazd większej liczby składów. Efektem będzie zwiększenie konkurencyjności kolei w stosunku do transportu drogowego.

Roboty na linii Toszek – Stare Koźle są przeprowadzane w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle" o wartości ponad 190 mln zł, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

udostępnij drukuj