08.05.2020

Remont wiaduktu w Paczynie – podnoszenie 100-tonowego przęsła

Jak bezpiecznie podnieść metalowy element o wadze…100 ton? Przed takim wyzwaniem stanęli inżynierowie odpowiedzialni za remont wiaduktu kolejowego w Paczynie. Operacja została przeprowadzona z wykorzystaniem podnośników hydraulicznych. Dzięki podniesieniu przęsła możliwy był remont podpór i wymiana zużytych łożysk. Z materiału dowiecie się, jak przebiegały prace.

Linia od Toszka Północ do Starego Koźla, na której znajduje się wiadukt, to jedna z najważniejszych tras towarowych na Górnym Śląsku. Zapewnia transport węgla z kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego m. in. do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni.

Efektem robót na projekcie „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle" o wartości ponad 190 mln zł, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, będzie zwiększenie konkurencyjności kolei w stosunku do transportu drogowego. Dzięki odnowieniu infrastruktury pociągi towarowe pojadą szybciej, a więc skróci się czas przejazdu towarów, możliwy też będzie przejazd większej liczby składów.

udostępnij drukuj