12.05.2020

Nowe perony na stacji Rzeszów Główny służą podróżnym

Od lutego 2020 r. pasażerowie mogą korzystać z dwóch odnowionych peronów na stacji Rzeszów Główny. To efekt trwającej obecnie przebudowy stacji. Nowe perony zapewniają wygodny i bezpieczny dostęp do pociągu. Zgodnie z planami do końca trzeciego kwartału 2020 r. zakończymy przebudowę całej stacji. Wtedy tez podróżni skorzystają także z nowego przejścia podziemnego wyposażonego w windy prowadzące na perony.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”. Prace są współfinansowane ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

udostępnij drukuj