12.04.2019

Modernizacja linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice

Od sierpnia 2017 roku na blisko 47-kilometrowej trasie prowadzona jest wymiana torów, rozjazdów oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz kierowców modernizowane są przejazdy kolejowo-drogowe. Odnowiona zostanie również sieć trakcyjna. Ogrzewane rozjazdy zapewnią sprawniejsze przejazdy pociągów w zimie. Wyremontowane i przebudowane będą 44 obiekty inżynieryjne.

Wzmocniono już podtorze, odtworzono, udrożniono i oczyszczono system odwodnienia na długości 24 km. Zmodernizowano 18 przejazdów kolejowo-drogowych. W ramach remontu obiektów inżynieryjnych wykonano prace na 66-metrowym stalowym moście na rzece Warcie w Ważnych Młynach. Więcej: http://towarynatory.pl/

udostępnij drukuj